Încep Evaluările Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a

411

Începând de miercuri, elevii de clasa a II-a, a IV-a şi a VI-a intră în focul examenelor. Primii testaţi vor fi elevii de clasa a IV-a, urmaţi de cei de clasa a II-a şi cei de clasa a VI-a.

Evaluarea Naţională a elevilor de clasa a IV-a începe miercuri, 28 mai, cu proba la Limba Română; joi, 29 mai, aceştia vor susţine proba la Matematică, urmând ca pe 30 mai elevii aparţinând minorităţilor naţionale să susţină proba la Limba maternă. Următorii testaţi vor fi elevii de clasa a II-a. În cazul acestora, evaluarea începe în data de 2 iunie, cu proba de Limba română (scris şi citit), continuă pe 3 iunie cu Limba maternă (scris şi citit) şi se încheie pe 4 iunie cu proba de Matematică. Elevii care termină clasa a VI-a vor fi evaluaţi la Limbă şi comunicare, în 5 iunie, şi la Matematică şi Ştiinţe ale naturii, în 6 iunie. Durata alocată rezolvării testelor va fi de 25 de minute pentru fiecare test administrat la clasa a II-a şi 60 de minute pentru fiecare test administrat la clasa a IV-a şi la clasa a VI-a. Subiectele pentru evaluare sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), ţinând seama de următoarele cerinţe: să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu şi să aibă un nivel mediu de dificultate. Testele au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale (tip IEA – PIRLS, pentru clasa a II-a, tip IEA – TIMSS, pentru clasa a IV-a, tip PISA, pentru clasa a VI-a). Elevilor nu li se vor acorda note sau calificative, iar rezultatele obţinute nu se înregistrează în catalogul clasei. Totodată, rezultatele individuale nu se afişează/nu se comunică public. Acestea vor fi valorificate la nivelul unităţii de învăţământ, prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune, precum şi pentru informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here