Încep activitățile de formare a profesorilor evaluatori

787

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) a anunțat că, începând cu data de 18 decembrie, se va startul activităților de formare a viitorilor membri ai Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN). Prima serie cuprinde 23 de grupe de cursanți, urmând ca restul cadrelor didactice care au fost selectate pentru parcurgerea Programului de formare a Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale să fie notificate, până cel târziu la data de 26 februarie 2021, cu privire la perioada în care vor participa la cursuri.

Organizarea activităților Programului de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale, sesiunea decembrie 2020 – martie 2021, se va face conform unui Regulament publicat recent pe site-ul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație, regulament a cărui elaborare a fost considerată ca fiind necesară ,,având în vedere caracterul de program strategic național al Programului de formare continuă în vederea constituirii Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurilor naționale și interesul major manifestat de către experții care au răspuns la apelul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație pentru a participa la formare și pentru a deveni formatori în cadrul acestui program”. Activitățile de formare pentru prima serie, care cuprinde 23 de grupe de cursanți, se vor desfășura începând cu data de 18 decembrie 2020, conform calendarului comunicat prin email, fiecăruia dintre aceștia.

Primii absolvenți, viitori formatori
Potrivit Regulamentului privind organizarea activităților Programului de formare pentru constituirea CPEECN, ,,absolvenții primei serii a cursului de formare, care obțin calificativul ,,Excelent/Foarte bine”, vor deveni formatori naționali în cadrul Programului, în condițiile aprobării unei extensii de Program, de către Ministerul Educației și Cercetării”. În Regulament se mai precizează că, ,,în vederea realizării următoarelor etape de formare la nivel național, Comisia centrală: constituie, la nivelul fiecărei discipline, echipele de formatori național (17/35 echipe, după caz); instruiește echipele de formatori naționali în vederea realizării următoarelor serii de formare; stabilește grupele de cursanți care participă la următoarele serii de formare din cadrul Programului (35 cursanți/grupă), transmite componența acestor grupe către echipele de formatori naționali și coordonează activitatea formatorilor; transmite secretariatului Programului documentația aferentă finalizării etapelor de formare, pentru fiecare etapă de desfășurare a Programului, în vederea eliberării certificatelor de formare”. Toate cadrele didactice care au fost selectate (admise) pentru parcurgerea Programului de formare a Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale, care nu au fost notificate pentru prima serie de formare mai sus menționată, vor fi informate, până cel târziu la data de 26 februarie 2021, prin intermediul emailului, de către echipele de formatori, cu privire la perioada în care vor participa la cursuri.
Reamintim că, din județul Gorj, au fost selectate pentru parcurgerea Programului de formare a Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale 454 de cadre didactice, după cum urmează: Economie, educație antreprenorială, economie aplicată și educație economico-financiară – 3, Economie, educație antreprenorială, economie aplicată și educație economico-financiară, Filozofie, Logică, argumentare și comunicare, Sociologie – 1, Filozofie – 1, Filozofie, Logică, argumentare și comunicare, Sociologie – 2, Logică, argumentare și comunicare -1, Profesori documentariști – 1, Sociologie – 1, Limba engleză – 33, Limba germană modernă – 1, Alimentație publică – 2, Turism, servicii – 3, Economic Administrativ Poștă – 4, Învățământ preșcolar – 3, Fizică – 11, Industrie alimentară – 2, Mecanică – 8, Protecția mediului – 2, Limba franceză – 17, Geografie – 22, Educație muzicală – 1, Educație muzicală specializată – 7, Istorie – 21, Educație fizică și sport – 7, Religie Ortodoxă – 5, Limba și literatura română – 123, Limba latină – 2, Electronică Automatizări Telecomunicații – 1, Electrotehnică Electromecanică Energetică – 3, Transporturi, transporturi navale, rutiere, aeronautice, feroviare – 1, Chimie – 17, Arte vizuale – 2, Biologie – 25, Informatică și Tehnologia informației și a comunicațiilor – 24, Învățământ primar – 15, Educație socială (gândire critică și drepturile copilului – 2 și Matematică – 80. La selecția pentru obținerea calității de membru al CPEECN s-au putut înscrie cadrele didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au desfășurat activități de predare-învățare-evaluare, în ultimii trei ani școlari încheiați, în învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, au gradul didactic I, II sau titlul științific de doctor în specialitate și au experiență de organizare și participare la evaluări, în cadrul examenelor și concursurilor naționale/internaționale. CPEECN are rolul de a funcționa ca o comunitate de învățare și de a se dezvolta ca organism subordonat inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Membrii CPEECN sunt cadre didactice care își desfășoară activitatea de predare-învățare-evaluare atât în mediul urban, cât și în cel rural, în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, respectiv liceal – filierele teoretică, vocațională și tehnologică. Atribuțiile de bază ale CPEECN sunt: evaluarea lucrărilor elevilor/cadrelor didactice, din cadrul examenelor naționale, pe fiecare disciplină de examen/concurs – evaluare centrată pe competențe, cu respectarea principiilor calității și echității; antrenarea și susținerea profesorilor de la clasă, prin activități de mentorat, în vederea pregătirii eficiente a elevilor pentru susținerea evaluărilor și examenelor/concursurilor naționale. În activitățile de sprijin vor fi utilizate metode și strategii care să îmbunătățească implicarea și motivația elevilor pentru participare în condiții de performanță școlară; realizarea unui raport de activitate/disciplină de învățământ, cu evidențierea aspectelor pozitive și a celor care necesită îmbunătățiri, respectiv înaintarea acestuia către ISJ/ISMB în termen de o săptămână de la finalizarea fiecărei sesiuni a examenelor naționale. Membrii CPEECN care desfășoară activități de evaluare vor încheia contracte de furnizare de servicii cu unitatea de învățământ în cadrul căreia este organizat centrul de evaluare. Plata acestora se realizează în baza contractului încheiat și în temeiul dispozițiilor ordinului de ministru care reglementează plata profesorilor evaluatori, emis anual. În același timp, cadrele didactice din CPEECN care desfășoară activități de evaluare primesc, în cadrul fișei de evaluare pentru obținerea gradației de merit, un punctaj defalcat pentru calitatea de membru CPEECN, respectiv, pentru desfășurarea activităților de evaluare în fiecare sesiune a examenelor naționale.
ROXANA LUPU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here