Încasări record la Finanțe Gorj

237

Având în vedere Strategia Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pe termen mediu (2013-2017), principala preocupare a personalului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj o reprezintă combaterea fermă a evaziunii fiscale, îmbunătăţirea conformării voluntare şi colectarea eficientă a veniturilor la bugetul general consolidat, reducerea arieratelor prin intensificarea acţiunilor de recuperare a creanţelor utilizând măsuri de executare silită şi monitorizarea contribuabililor care înregistrează debite.

Din programul de încasări repartizat de Ministerul Finanţelor Publice în luna ianuarie 2016 în sumă de 75.290.000 lei, a fost realizat un volum al încasărilor în sumă de 87.728.501 lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 116,52 %. “În structură, pe bugete, încasările realizate la bugetul general consolidat pe luna ianuarie 2016, se prezintă astfel: la bugetul de stat s-au încasat 45.057.802 lei, reprezentând 51,36 % din volumul total al încasărilor; la bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale s-au încasat 42.670.699 lei, reprezentând 48,64 % din volumul total al încasărilor. În luna ianuarie 2016 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj a efectuat 57 acţiuni de inspecţie fiscală şi 23 controale inopinate, încrucişate şi cercetări la faţa locului”, arată într-un comunicat de presă Marin Ciumag, șeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj. Acţiunile de control ale inspectorilor fiscali au vizat verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor fiscale de către contribuabili, precum şi prevenirea, descoperirea şi combaterea actelor şi faptelor care au ca efect evaziunea fiscală.Urmare a acestor acţiuni de inspecţie fiscală au fost constatate sume suplimentare la bugetul general consolidat în valoare totală de 20.388.598 lei, fiind totodată aplicate 43 amenzi contravenţionale în valoare totală de 48.000 lei. În vederea prevenirii sustragerii de la plata debitelor constatate suplimentar, inspectorii fiscali au dispus instituirea de măsuri asiguratorii pentru suma de 2.419.232 lei.

Combaterea evaziunii fiscale
Pentru combaterea fenomenului de evaziune fiscală, au fost întocmite 6 sesizări penale privind încălcarea legislaţiei fiscale sancţionată de Legea nr 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, prejudiciul calculat fiind în sumă de 12.121.712 lei. Misiunea standard a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj este aceea de a pune în aplicare legile fiscale, astfel încât să colecteze la bugetul general consolidat impozitele, taxele şi contribuţiile datorate de către contribuabili, îmbinând activitatea de educare a contribuabililor în spiritul conformării voluntare cu asistarea acestora, în scopul atingerii obiectivului propus.
Pentru îmbunătăţirea parteneriatului contribuabili–administraţia fiscală şi pentru aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei fiscale, privind impozitele, taxele şi contribuţiile sociale datorate bugetului general consolidat, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj a organizat, în luna ianuarie 2016, o întâlnire cu reprezentanţii mediului de afaceri din judeţul Gorj.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here