Încasări peste plan la AJFP Gorj

337

În luna septembrie, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj a realizat în proporţie de 104% programul de încasări repartizat de Ministerul Finanţelor Publice. În urma acţiunilor inspectorilor fiscali, bugetul consolidat al statului a fost suplimentat cu peste opt milioane de lei.

În vederea realizării obiectivelor strategice stabilite în baza planului de activităţi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj şi-a intensificat acţiunile pe recuperarea arieratelor prin aplicarea tuturor măsurilor de executare silită, realizarea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin planul anual de eficientizare a activităţii, simplificarea procedurilor de îndeplinire a obligaţiilor fiscale de către contribuabili, precum şi pe desfăşurarea întregii activităţi la un nivel ridicat de profesionalism. Din programul de încasări repartizat de Ministerul Finanţelor Publice în luna septembrie 2014 în sumă de 71.270.000 lei, a fost realizat un volum al încasărilor în sumă de 74.072.753 lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 104%. 
“În structură, pe bugete, încasările realizate la bugetul general consolidat pe luna septembrie 2014, se prezintă astfel: la bugetul de stat s-au încasat 32.355.365 lei, reprezentând 43,68 % din volumul total al încasărilor; la bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale s-au încasat 41.717.388 lei, reprezentând 56,32 % din volumul total al încasărilor”, a precizat Luminiţa Penciu, purtătorul de cuvânt al AJFP Gorj.

Aproape o sută de inspecţii şi controale
În luna septembrie 2014, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj a efectuat 58 acţiuni de inspecţie fiscală şi 40 controale inopinate, încrucişate şi cercetări la faţa locului. Acţiunile de control ale inspectorilor fiscali au vizat verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor fiscale de către contribuabili, precum şi prevenirea, descoperirea şi combaterea actelor şi faptelor care au ca efect evaziunea fiscală. Amenzile nu au întârziat să apară. “Urmare a acestor acţiuni de inspecţie fiscală au fost constatate sume suplimentare la bugetul general consolidat în valoare totală de 8.278.427 lei, fiind totodată aplicate 48 amenzi contravenţionale în valoare totală de 117.800 lei. Au fost dispuse măsuri legale ce constau în instituirea sechestrelor asiguratorii în vederea recuperării sumelor datorate de către contribuabili”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al AJFP Gorj.

Opt sesizări penale
Reprezentanţii AJFP Gorj au mai anunţat că, pentru combaterea fenomenului de evaziune fiscală, la un număr de 8 contribuabili au fost întocmite sesizări penale privind încălcarea legislaţiei fiscale sancţionată de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, prejudiciul estimat fiind în sumă de 2.871.038 lei.
De asemenea, au fost efectuate şase inspecţii fiscale în vederea soluţionării deconturilor de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, fiind respinsă la rambursare taxă pe valoarea adăugată în sumă de 20.135 lei.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here