Încasări depăşite la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice

279

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj a făcut publice realizările pe luna trecută. Din programul de încasări repartizat de Ministerul Finanţelor Publice, în luna iunie 2016, în sumă de 49.990.000 de lei, a fost realizat un volum al încasărilor în sumă de 53.645.974 de lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 107,31 %, respectiv o depăşire cu 3.655.974 de lei.

În structură, pe bugete, încasările realizate la bugetul general consolidat pe luna iunie 2016 ale AJFP Gorj, se prezintă astfel: la bugetul de stat s-au încasat 23.016.744 de lei, înregistrându-se un grad de realizare a programului de 113,61%; la bugetul asigurărilor sociale de stat s-au încasat 19.397.472 de lei, înregistrându-se un grad de realizare a programului de 101,35%; la bugetul fondului naţional unic pentru asigurări de sănătate s-au încasat 10.542.685 de lei, înregistrându-se un grad de realizare a programului de 106,38%; la bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj s-au încasat 689.073 de lei, înregistrându-se un grad de realizare a programului de 101,33%.
Rezultatul acţiunilor de executare silită, în luna iunie 2016, s-a materializat prin încasarea sumei totale de 5.751.204 lei, datorită următoarelor măsuri: titluri executorii comunicate pentru o valoare a creanţelor bugetare de 15.624.806 de lei; popriri asupra disponibilităţilor din conturi bancare pentru o valoare a creanţelor bugetare de 11.041.828 de lei; popriri pe venituri (la terţi) pentru o valoare a creanţelor bugetare de 3.273.027 de lei; sechestre bunuri mobile pentru o valoare a creanţelor bugetare de 441.001 lei; sechestre bunuri imobile indisponibilizate pentru o valoare a creanţelor bugetare de 810.480 de lei.
Numai luna trecută, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj a efectuat 55 acţiuni de inspecţie fiscală şi 28 controale inopinate, încrucişate şi cercetări la faţa locului. Acţiunile de control ale inspectorilor fiscali au vizat verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor fiscale de către contribuabili, precum şi prevenirea, descoperirea şi combaterea actelor şi faptelor care au ca efect evaziunea fiscală. Ca urmare acestor acţiuni de inspecţie fiscală, au fost constatate sume suplimentare la bugetul general consolidat în valoare totală de 14.387.914 lei. Totodată, pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 46 amenzi contravenţionale în valoare totală de 62.900 de lei. În vederea prevenirii sustragerii de la plata debitelor constatate suplimentar, inspectorii fiscali au dispus instituirea de măsuri asiguratorii pentru suma de 3.705.309 lei. Pentru combaterea fenomenului de evaziune fiscală, au fost întocmite 8 sesizări penale privind încălcarea legislaţiei fiscale, sancţionată de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, prejudiciul calculat fiind în sumă de 2.565.084 de lei. De asemenea, au fost efectuate 4 acţiuni de inspecţie fiscală în vederea soluţionării deconturilor de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, fiind respinsă la rambursare suma de 42.748 de lei.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here