Încasări de peste 52 milioane de lei la Finanţele gorjene

234

Combaterea fermă a evaziunii fiscale, îmbunătăţirea conformării voluntare şi colectarea eficientă a veniturilor la bugetul general consolidat, reducerea arieratelor prin intensificarea acţiunilor de recuperare a creanţelor, utilizând măsuri de executare silită şi monitorizarea contribuabililor care înregistrează debite, sunt principalele preocupări lunare ale Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj. Din programul de încasări repartizat de Ministerul Finanţelor Publice în luna februarie 2016 în sumă de 41.780.000 de lei, a fost realizat un volum al încasărilor în sumă de 52.576.508 de lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 125,84 %, respectiv o depăşire cu 10.796.508 de lei.

În structură, pe bugete, încasările realizate la bugetul general consolidat pe luna februarie 2016, se prezintă astfel: la bugetul de stat s-au încasat 22.932.058 de lei, înregistrându-se un grad de realizare a programului de 153,49 %; la bugetul asigurărilor sociale de stat s-au încasat 18.658.165 de lei, înregistrându-se un grad de realizare a programului de 106,62%; la bugetul fondului naţional unic pentru asigurări de sănătate s-au încasat 10.217.246 de lei, înregistrându-se un grad de realizare a programului de 117,04%; la bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj s-au încasat 769.039 de lei, înregistrându-se un grad de realizare a programului de 126,07 %.
Rezultatul acţiunilor de executare silită, în luna februarie a.c. s-a materializat prin încasarea sumei totale de 4.437.765 de lei, datorită următoarelor măsuri: titluri executorii comunicate pentru o valoare a creanţelor bugetare de 6.800.056 de lei; popriri asupra disponibilităţilor din conturi bancare pentru o valoare a creanţelor bugetare de 1.097.652 de lei; sechestre bunuri mobile pentru o valoare a creanţelor bugetare de 156.687 de lei; sechestre bunuri imobile indisponibilizate pentru o valoare a creanţelor bugetare de 1.324.064 de lei.

Amenzi de peste 60.000 lei
Tot în cursul lunii trecute, personalul de control al AJFP Gorj a efectuat 57 de acţiuni de inspecţie fiscală şi 29 de controale inopinate, încrucişate şi cercetări la faţa locului. Acţiunile de control ale inspectorilor fiscali au vizat verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor fiscale de către contribuabili, precum şi prevenirea, descoperirea şi combaterea actelor şi faptelor care au ca efect evaziunea fiscală. Ca urmare a acestor acţiuni de inspecţie fiscală au fost constatate sume suplimentare la bugetul general consolidat în valoare totală de 20.211.313 lei, cu 8.925.880 lei mai mult faţă de luna februarie 2015. Totodată, pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 39 de amenzi contravenţionale în sumă de 61.400 de lei. În vederea prevenirii sustragerii de la plata debitelor constatate suplimentar, inspectorii fiscali au dispus instituirea de măsuri asiguratorii pentru suma de 3.954.057 de lei.
Pentru combaterea fenomenului de evaziune fiscală, au fost întocmite șapte sesizări penale privind încălcarea legislaţiei fiscale sancţionată de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, prejudiciul calculat fiind în sumă de 4.099.575 de lei. De asemenea, au fost efectuate 11 inspecţii fiscale în vederea soluţionării deconturilor de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, fiind respinsă la rambursare suma de 14.931 de lei.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here