Încasări de circa 60 milioane de lei, la Finanţele din Gorj

380

Din programul de încasări repartizat de Ministerul Finanţelor Publice, în luna mai 2017, în sumă de 55.330.000 lei, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj a realizat un volum al încasărilor în sumă de 59.554.563 lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 107,64%, respectiv o depăşire cu 4.224.563 lei.

În structură, pe bugete, încasările realizate la bugetul general consolidat, pe luna trecută, se prezintă astfel: la bugetul de stat s-au încasat 23.242.900 lei; la bugetul asigurărilor sociale de stat s-au încasat 24.438.295 lei; la bugetul fondului naţional unic pentru asigurări de sănătate s-au încasat 10.984.229 lei; la bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj s-au încasat 889.139 lei. Pentru recuperarea creanţelor datorate bugetului general consolidat, organele de executare silită din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj au instituit modalităţile de executare silită prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Rezultatul acţiunilor de executare silită s-a materializat prin încasarea sumei totale de 5.740.287 lei, datorită următoarelor măsuri: titluri executorii comunicate pentru o valoare a creanţelor bugetare de 90.374.600 lei; popriri asupra disponibilităţilor din conturi bancare pentru o valoare a creanţelor bugetare de 9.904.134 lei; popriri pe venituri (la terţi) pentru o valoare a creanţelor bugetare de 6.346.197 lei; sechestre bunuri mobile pentru o valoare a creanţelor bugetare de 298.785 lei; sechestre bunuri imobile indisponibilizate pentru o valoare a creanţelor bugetare de 1.008.114 lei.
În luna mai 2017, echipele AJFP Gorj au efectuat 68 de acţiuni de inspecţie fiscală şi 29 de controale inopinate, încrucişate şi cercetări la faţa locului. Urmare acestor acţiuni de inspecţie fiscală au fost constatate sume suplimentare la bugetul general consolidat în valoare totală de 4.775.501 lei. Totodată, pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 56 amenzi contravenţionale în valoare totală de 61.500 lei. În vederea prevenirii sustragerii de la plata debitelor constatate suplimentar, inspectorii fiscali au dispus instituirea de măsuri asiguratorii pentru suma de 107.010 lei.
Pentru combaterea fenomenului de evaziune fiscală, au fost întocmite 4 sesizări penale privind încălcarea legislaţiei fiscale, sancţionată de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, prejudiciul calculat fiind în sumă de 2.759.117 lei. De asemenea, au fost efectuate două acţiuni de inspecţie fiscală în vederea soluţionării deconturilor de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, fiind respinsă la rambursare suma de 33.595 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here