Inaugurare pentru staţia de tratare a apei de la Polata

364

Operatorul serviciilor de apă şi canalizare de la nivelul mai multor localităţi din judeţ, Aparegio Gorj, a inaugurat, ieri, staţia de tratare a apei din Polata. Contractul de execuţie pentru această investiţie a fost semnat în noiembrie 2015.

statie tratare polata (1)Antreprenorul lucrării şi beneficiarul investiţiei, respectiv Aparegio Gorj, au inaugurat, ieri dimineaţă, noua staţie de tratare a apei din localitatea componentă municipiului Târgu-Jiu, Polata. “Cu sprijinul UE, al comunităţii locale şi al operatorului, am reuşit să derulăm acest proiect. Contractul a fost semnat în noiembrie 2015 şi trebuie finalizat în data de 31 mai 2016. Lucrările, cu toate că timpul nu a fost prea prietenos, au decurs conform graficelor pe care le-am semnat cu antreprenorul şi ne aflăm în faţa situaţiei de a tăia panglica pentru a da o apă mai potabilă locuitorilor din localitatea componentă Polata”, a declarat directorul Aparegio Gorj, la inaugurarea staţiei de la Polata.

statie tratare polata (6)Deserveşte 15% din populaţia municipiului
Investiţiile efectuate la staţia de tratare a apei de la Polata au scopul micşorării cantităţii de amoniu din apa care ajunge la robinetele oamenilor. Cantitatea de apă tratată din forajele de la Polata va deservi circa 15% din populaţia municipiului Târgu-Jiu.
“Este o realizare a tratării schimbărilor climatice, fapt pentru care am primit din partea UE o linie financiară suplimentară pentru a realiza tratarea acestor schimbări. Este vorba de 4 foraje care au fost puse în funcţiune în 2010 şi care, începând cu anul 2012, au început să indice pe buletinele de analiză schimbarea componenţei cantităţii amoniului biologic din interiorul forajelor, adică din straturile acvifere care sunt între 210 şi 240 de metri adâncime; în sensul că, a crescut cantitatea de amoniu peste 1,5 mg la litru şi s-a ajuns la aproape 10 mg la litru. În acest din urmă caz, trebuie să o tratăm special pentru că staţia existentă care nu a fost îndepărtată făcea o tratare chimică cu clor care reducea încărcarea de la 1,5 mg la litru până sub 0,5 mg la litru, conform normativelor. Cantitatea crescută de la 1,5 până la 10, aleatoriu însă şi nu în continuu, trebuie să fie tratată pentru ca apa să fie adusă în parametrii de potabilizare, deoarece acei 60 metri cubi de apă pe oră, adică acea capacitate a staţiei este în primul rând pentru locuitorii localităţii componente Polata, dar ca şi cantitate pe zi consumată de un om, respectiv 110 litri pe om şi zi, această cantitate tratată din aceste foraje ajunge pentru aproximativ 15% din populaţia Târgu-Jiului, adică pentru toată zona înconjurătoare. Acest lucru este foarte important în cazul în care schimbările climatice pot aduce probleme la sursele de suprafeţe, iar aceste surse sunt strategice de adâncime”, a declarat managerul de proiect, inginer Florin Butiuc.

statie tratare polata (18)Staţia de la Cărbuneşti, în probe
În paralel, cu lucrarea de la Polata, sunt în curs de finalizare lucrările de execuţie la staţiile de tratare a apei din Preajba şi Târgu-Cărbuneşti. Ultima este deja finalizată, fiind deja în probe tehnologice. Proiectul, în valoare totală de peste 18 milioane de lei (fără TVA), este cofinanţat din fonduri europene nerambursabile, de la bugetul de stat, din contribuţia UAT Târgu-Jiu şi UAT Târgu-Cărbuneşti şi de către Aparegio Gorj. Acest proiect este complementar Proiectului Major “Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Gorj”, se desfăşoară în baza Contractului de finanţare nr.16676/03.11.2015 şi vizează asigurarea calităţii apei potabile în concordanţă cu obligaţiile ce rezultă din Tratatul de Aderare al României la UE (cap.22) şi răspund Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, prin: reducerea concentraţiei de amoniu prin introducerea unei instalaţii noi de tratare (filtre biologice pentru nitrificare amoniu) la staţia de tratare Târgu-Cărbuneşti; reabilitarea şi modernizarea staţiilor de tratare Preajba şi Polata prin introducerea unor instalaţii şi tehnologii noi de tratare (introducere biofiltre şi filtre eliminare Fe+Mn).
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here