Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit, dr Irineu, la ceas aniversar!

313

Bisericile de enorie și de mănăstire de pe cuprinsul Olteniei, își sărbătoresc azi, 16 noiembrie 2016, Întâistătătorul lor, la împlinirea a 59 de ani de vieţuire, iar clericii, credincioşii, monahii şi monahiile din biserici şi mănăstiri se roagă laolaltă pentru sănătatea, îndelunga petrecere şi buna sporire în slujire arhierească şi învăţătorească a Înalt Preasfinţitului Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. Împreună cu mulțimea de credincioși din Gorj, Redacția Ziarului «Gorjeanul», alături de cititorii săi, înalţă rugăciuni către Dumnezeu, pentru sănătatea Chiriarhului nostru, care este rânduit în scaunul de Mitropolit al Olteniei și se dovedește de fiecare dată un oaspete de seamă al gorjenilor, apreciat prin autoritatea şi prin buna sa judecată, oferind cuvinte de învățătură duhovnicească, binecuvântate îndrumări către Ierusalimul Ceresc.

Scurte note biografice
Înaltpreasfințitul Părinte acad. dr. Irineu s-a născut la data de 16 noiembrie 1957, în localitatea vâlceană Perișani și a primit la botez numele de Ion. În anul 1974 a fost primit ca frate la Mănăstirea Frăsinei, din judeţul Vâlcea, iar în 1975 s-a înscris la cursurile Seminarului Teologic «Sfântul Grigorie Teologul» din Craiova.
În perioada 1981-1985 a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, pe care le-a încheiat prin susţinerea tezei de licenţă cu titlul «Cunoaşterea lui Dumnezeu şi ideea de epectază la Sfântul Grigorie de Nyssa», ca după finalizarea studiilor universitare să îmbrace haina monahală, fiind hirotonit ierodiacon (1985) şi ieromonah (1986). În anul 1985 a fost admis la Şcoala doctorală a Institutului Teologic din Bucureşti, optând pentru disciplina Patrologie, după care, timp de un an de zile (1986-1987), a urmat cursuri de limbă şi literatură franceză în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Grenoble și a continuat studiile doctorale în specialitatea Teologie Dogmatică la Institutul Teologic Ortodox «Saint Serge» din Paris (1987-1990), unde a predat istoria Bisericii Universale. La 6 septembrie 1991, a fost rânduit, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ca Arhiereu-vicar al Episcopiei Râmnicului, primind titulatura de «Slătineanul» și a fost învestit ca Episcop prin Decretul nr. 77, din 6 septembrie 1991, al preşedintelui României, fiind hirotonit la 6 octombrie 1991, de când începe o nouă carieră didactică, la Facultatea de Teologie a Universităţii din Craiova, mai întâi ca profesor suplinitor la Catedra de Istoria culturii şi civilizaţiei bizantine (1991-1994), după care a devenit titularul Catedrei de Teologie dogmatică şi morală (1994-1997), apoi, conducătorul acesteia (1997) şi al Catedrei Sistematico-practice (2004-2008). Pe tot parcursul activităţii universitare de până acum, a scris numeroase cărţi, studii, articole şi traduceri, motiv pentru care la data de 22 noiembrie, 2010, IPS Părinte Mitropolit Irineu a fost ales membru de onoare al Academiei Române.
La 8 iulie 2008, ÎPS Irineu a fost rânduit, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în demnitatea de Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, ceremonia de întronizare fiind oficiată de PF Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor de 18 arhierei, la data de 27 iulie 2008, în Catedrala mitropolitană «Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir», din Craiova. În decursul celor peste 8 ani de păstorire arhierească, ÎPS Părinte dr. Irineu a sfinţit numeroase biserici, a temeluit aşezăminte sociale, a rânduit preoţi şi diaconi spre folosul credincioşilor din județul Gorj, într-un cuvânt, a îngrijit şi a semănat cu înțelepciune și cu înaltă competență ogorul Bisericii dreptmăritoare din Gorj și din Oltenia.
Se cuvine, așadar, la ceas aniversar, să unim glasul clericilor, monahilor, monahiilor şi al credincioşilor din Mitropolia Olteniei, să înălțăm rugăciune către Tronul Preasfintei Treimi, pentru sănătatea, îndelungă petrecerea şi întărirea Arhipăstorească a Mitropolitului nostru, spre cinstirea Sfintei Biserici şi pentru a noastră mântuire.
Să ne trăiţi întru mulţi şi fericiţi ani, Înalt Preasfinţite Părinte Mitropolit, dr. Irineu!
Prof. Vasile Gogonea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here