Înălţarea Domnului la Cer – Ziua Eroilor

514

Mâine, joi, este Înălţarea Domnului Iisus Hristos la Cer, Ziua Eroilor şi Ziua Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Trei sărbători în aceeaşi zi, întrupând sensuri tainice şi grele, care în biserica noastră strămoşească, la români, se află în mare cinste şi preţuire. Prima mărturiseşte din veac măsura credinţei în Hristos, cel care venind pe lume ne-a învăţat binele şi iubirea, s-a jertfit pentru mântuirea noastră de păcat şi a înviat, urcându-se apoi la Ceruri, unde stă de-a dreapta Tatălui. A doua deşteaptă îşi deschide pridvorul sfânt al inimilor spre a revărsa prinosul dragostei şi recunoştinţei noastre asupra tuturor acelora care, din obârşii şi până astăzi, în restriştii şi cumpene şi-au împuţinat anii lor tineri ca să înmulţească anii veşnic tineri ai patriei, au căzut vitejeşte pe câmpurile de bătaie spre a ne înălţa Inaltareaîn libertate, demnitate, conştiinţă de sine şi mândrie naţională. A treia sărbătoare este cea a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, purtătorii crucii lui Hristos. În anul 312, în ziua premergătoare luptei cu Maxenţiu, Constantin a văzut pe cer o cruce luminoasă şi o inscripţie: „Prin acest semn vei birui!”. Şi a biruit. Să întâmpinăm cum se cuvine această zi de măreţie şi slavă creştinească, de pioasă şi curată aducere aminte, spre a ne întemeia şi mai tare în Dumnezeu şi în puterea Eroilor, care au făcut să fim ceea ce am fost şi mai mult decât atât. Înălţând, cu evlavie şi smerenie, rugi, cânturi şi imnuri fierbinţi de laudă şi de iubire lui Hristos şi Tatăl ceresc, Sfinţilor Împăraţi Constantin şi mamei sale Elena. Pomenind numele Eroilor şi pătrunzându-ne de desăvârşita frumuseţe a jertfei lor, să aprindem lumânări la căpătâie şi să presărăm florile recunoştinţei pe-ale lor morminte. Şi luminaţi de Duhul Sfânt şi Crucea purtătoare de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, să ne însoţim cu toţi martirii şi eroii neamului românesc în drumurile noastre prin lume şi să ne însămânţăm cugetele cu faptelor lor fecunde căci fără ei, fără temperatura şi dăruirea vieţii lor, devenirea noastră ar fi pură biologie, cum spunea Cioran. Cu Eroii neamului suntem mai mulţi mai puternici în faţa vicisitudinilor şi adversităţilor. Fiindcă ei sunt mărturii, adevăruri şi coloane de susţinere, statuile de iarbă care ne sfintii-constantin-si-elena-1fac să fim mai demni, mai drepţi şi mai încrezători în faţa furtunilor istoriei. Cu Eroii neamului avem cu cine discuta la Masa Tăcerii. Fără ei, trecutul şi prezentul nostru nu ar avea suport. După cum nici crezurile şi dorinţele noastre de mai bine. Încât cinstirea şi pomenirea lor în Ziua Înălţării Domnului se înfăţişează mai mult decât o datorie. Pentru toată suflarea românească, dar mai cu seamă pentru tinerime şi oştire, care şi forjează conştiinţa şi voinţa luptătoare la flacăra vie a eroismului românesc. În spiritul jertfei Eroilor, astăzi, 20 mai, orele 18.00, Asociaţia Cultul Eroilor „Regina Maria” Gorj organizează la Muzeul „Alexandru Ştefulescu” Gorj o suită de manifestări, printre care amintim: lansarea Revistei „Gorjul eroic”, nr. 1, premierea elevilor participanţi la concursul judeţean „Eroii Gorjului” ce s-a desfăşurat în perioada 10 – 15 mai 2015, vernisajul expoziţiei de artă plastică „Eroilor neamului românesc – cinstire”, în cadrul căreia expun prof. Iancu Simona şi prof. dr. Ionescu Haidău Ana-Daria (Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” din Târgu-Jiu), spectacol folcloric susţinut de elevii Şcolii Gimnaziale Căpreni şi cei ai Liceului „Spiru Haret” Târgu-Jiu, depuneri de coroane în Ziua de Înălţare la mormintele eroilor, troiţelor şi monumentelor închinate jertfei lor.
Grigore Haidău

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here