Înalt Preasfinţitul Academician doctor Irineu Popa-Mitropolitul Olteniei şi Arhiepiscopul Craiovei a resfinţit biserica de pe colina împădurită a localităţii Mieluşei, care are Hramul Adormirea Maicii Domnului – Trei secole de credinţă şi spiritualitate ortodoxă pe colina localităţii Mieluşei din comuna Stoina, judeţul Gorj (II)

858

La intrare, în pridvor, se poate contempla o pictură a Sfinţilor Petru şi Pavel, tehnica în ulei-pictură realizată de tânărul Dabu Cătălin, originar din Slăvuţa, absolvent al Facultăţii de Teologie, secţia pastorală şi artă sacră.
Tot cu acest prilej pelerinii au putut cunoaşte istoricul bisericii de la început până astăzi. Iată pe scurt istoricul acestei biserici: „Cu ajutorul Domnului această sfântă biserică, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, din Parohia Toiaga, fost cătun img163Mieluşei, comuna Slăvuţa, judeţul Dolj s-a construit în anul 1720 cu sprijinul domnitorului Ţării Româneşti, Ion Găvănescu, fiind din lemn. Din cauza întreruperilor, în acel timp era Nicolae Mavrocordat, a fost nevoie, în 1897, să se construiască din nou, din iniţiativa domnilor Ion Dudeanu şi Gheorghe Ivănescu şi a enoriaşilor. În anul 1918 s-a reparat în totalitate.
Doamne, cu nădejde pentru urmaşii noştri păzeşte Casa Ta!
Între anii 2014-2015 la iniţiativa cucernicului preot paroh Nicoale Dârnus-a reparat în totalitate şi a fost pictată de către pictorul Teo-Peter Toader cu ajutorul financiar al domnului director Tudor Băluţă-patronul unei societăţi comerciale-Consiliul Local şi Primăria Stoina-doamna primar Ioana Buşe şi a bătrânilor enoriaşi ai acestei parohii şi img164Consiliul Judeţean Gorj s-a resfinţit în anul 2015, luna octombrie, ziua 10 de către IPS Mitropolitul academician, dr. Irineu al Olteniei şi arhiepiscop al Craiove-protopop fiind Iulian Mărgineanu.
Doamne spre slăvirea Ta sunt toate şi ne binecuvântează pe noi, Amin!”
Resfinţirea Bisericii a fost momentul de mare interes şi curiozitate. Înalt Preasfinţitul Irineu însoţit de protopopul Iulian Mărgineanu şi urmat de un numeros sobor de preoţi a înconjurat biserica, stropind-o cu apă sfinţită şi a uns-o cu Sfântul şi Marele Mir.
Pelerini i-au urmat îndeaproape şi au privit cu mare interes şi curiozitate acest moment măreţ-nerepetabil.
Preotul Nicolae Dîrnu a fost ridicat la rangul de preot iconom. După momentul resfinţirii bisericii a urmat momentul când ÎPS Irineu a dat citire documentului din care reiese că preotul Nicolae Dîrnu a fost ridicat la rangul de preot iconom. Aceasta este o recunoaştere de către Protoierie şi Mitropolie, pentru întreaga sa activitate şi pentru rezultatele obţinute înmânându-i Brâul Albastru şi Beterniţa. Cucernicul preot Nicolae Dîrnu în cei 4-5 ani de la hirotonire a reuşit cu ajutorul Domnului şi al enoriaşilor să realizeze fapte mari şi frumoase-ultima realizare fiind marea şi complexa lucrare de restaurare a Bisericii de la Mieluşei-recent resfinţită. O realizare, cu nimic mai mică, este aducerea oamenilor la biserică-indiferent de context-prestaţia sa de preot fiind plăcută tuturor. Şi pentru aceasta, toţi pelerinii, într-un glas au rostit: „Vrednic este!”
img165Evenimentul de la Mieluşei a produs uimire pentru lucrarea lui Dumnezeu prin oameni ca Tudor Băluţă, director de Societate Comercială, Ioana Buşe-primar, comuna Stoina şi cucernicul preot Nicolae Dîrnu-ajutaţi fiind de marea masă de enoriaşi.
Biserica reparată arată mai frumoasă ca oricând, dar ce este foarte important, în decurs de trei secole a străjuit de pe această colină atât pentru apărarea credinţei, cât şi pentru identitatea noastră românească.
Biserica aceasta ne conduce gândul pe firul istoriei şi ne aduce aminte de înaintaşii noştri care ne mărturisesc cât de mult noi trebuie să stăruim în rugăciune şi în evlavie faţa de Dumnezeu.
Eveniment miraculos. La sfârşitul evenimentului religios s-a petrecut şi o minune. O mare minune. Un mirean care nu se putea abţine de a nu bea băuturi alcoolice în exces, fiind invitat la agapa specifică acestor evenimente religioase, nu a mai putut ridica braţul pentru a duce paharul la gură. În acelaşi timp l-au podidit lacrimile izbăvirii.
Hirotonire la Mieluşei. În cadrul solemn al evenimentului istoric şi religios de resfinţire a Bisericii de la Mieluşei a avut loc un moment emoţionant de hirotonire în preoţie a tânărului Gheorghe Sandu pe seama Parohiei Bolboşi, judeţul Gorj.
Tânărul şi proaspătul preot Gheorghe Sandu este absolvent al Facultăţii de Teologie din Craiova şi a fost diacon la Biserica Sfinţii Voievozi din Târgu-Jiu.
Prof. Gheorghe Drăghici-Slăvuţescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here