În primul semestru, S-au angajat 11 asistenţi personali

176

Potrivit datelor furnizate de Direcţia Publică de Protecţie Socială – Compartiment Juridic – Salarizare, în primul semestru al acestui an au fost angajaţi 11 asistenţi personali şi s-au înregistrat 15 încetări, respectiv suspendări ale contractului individual de muncă. În luna iunie, numărul asistenţilor personali era de 191, iar cel al însoţitorilor de 298.

Direcţia Publică de Protecţie Socială, prin Compartimentul Juridic – Salarizare are rolul de a monitoriza atribuţiile şi obligaţiile care le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia lor o cere, pentru satisfacerea întregului lanţ de nevoi fizice, personale, sociale şi spirituale ale lor. Indiferent de vârsta sau handicapul cu care se confruntă acest segment social, el are dreptul fundamental la autoderminare şi individualitate, pentru depăşirea condiţiei de handicap şi a reinserţiei sociale. Îngrijirile ce li se acordă pot permite persoanelor cu handicap grav să îşi valorifice potenţialul fizic, intelectual, spiritual, emoţional şi social, în pofida handicapului de care suferă.

Dinamica angajării asistenţilor personali
În primul semestru al acestui an, la nivelul municipiului nostru, au fost angajaţi 11 asistenţi personali şi s-a înregistrat un număr de 15 încetări, respectiv suspendări, ale contractului individual de muncă. Acestea din urmă s-au datorat mai multor motive: solicitări, la cerere, a suspendării activităţii pentru a beneficia de indemnizaţie îngrijire copil până la împlinirea vârstei de doi ani, conform OUG nr.148/2005; decesului persoanei cu handicap grav; opţiunii persoanei cu handicap grav pentru primirea unei indemnizaţii lunare conform art. 42 alin. 4 din Legea nr. 448/2006, republicată; modificarea încadrării persoanelor asistate de către Comisiile de Expertiză pentru minori şi adulţi, într-un alt grad de handicap; încetarea activităţii la cerere; schimbarea domiciliului bolnavilor şi asistenţilor în alte localităţi. În afară de acestea, nu s-au semnalat alte situaţii de desfacere a contractului de muncă al asistenţilor personali care să afecteze negativ starea bolnavului.

32 sistări de indemnizaţii
În ceea ce priveşte indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap grav care optează pentru această formă de protecţie în locul asistentului personal, în semestrul I al anului 2012 s-au înregistrat 37 cazuri de acordare a indemnizaţiei pentru persoanele cu handicap grav sau pentru reprezentanţii legali ai acestora şi s-au înregistrat 32 sistări de indemnizaţii. În luna iunie 2012, la nivelul municipiului nostru, erau înregistraţi 191 asistenţi personali şi 298 însoţitori ai persoanelor cu handicap. Asistentul personal are atribuţii, sarcini şi responsabilităţi multiple: asigură alimentaţia corespunzătoare deficienţei; serveşte masa respectând orele de masă, asigurând vesela şi condiţiile igienico-sanitare; alimentează direct sau sprijină bolnavii care au nevoie de astfel de ajutor, urmărind educarea şi formarea deprinderilor de autonomie; asigură igiena corporală a bolnavilor, a lenjeriei de corp, articolelor de îmbrăcăminte, lenjerie de apt; răspunde de întreţinerea curăţeniei şi măsurilor igienico-sanitare în spaţiile de locuit; asigură aplicarea tratamentelor prescrise de medici, sesizând la timp semnele de boală sau acutizare şi ia măsurile ce se impun; respectă şi sprijină realizarea planurilor de recuperare indicate de specialişti – kinetoterapie, ergoterapie, terapie ocupaţională iniţiată de centrele de recuperare; stimulează personalitatea persoanei pe care o are în îngrijire, stabilind relaţii afective cu aceasta; execută şi alte sarcini specifice profilului postului pe care îl ocupă, dispuse de medici sau de Primăria municipiului Târgu-Jiu.
Minodora Sucea
 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here