În primul semestru – Aproape 26.000 de solicitări, adresate Primăriei Târgu-Jiu

101

În primele şase luni ale acestui an, cetăţenii şi instituţiile din municipiul nostru au înaintat Primăriei Târgu-Jiu nu mai puţin de 25.925 de solicitări. Dintre acestea, 18.345 au fost soluţionate favorabil, 165 parţial favorabil, 792 nefavorabil 5.503 documente interne şi 1.120 sunt în curs de rezolvare. Din cele 25.925 documente înregistrate în semestrul I, un număr de 5.638, reprezintă petiţii propriu-zise, care au fost repartizate spre soluţionare compartimentelor de specialitate.

Angajaţii Centrului pentru Informarea Cetăţenilor din cadrul Primăriei Municipiului Târgu-Jiu au avut o activitatea mai mult decât intensă în primul semestru al anului în curs. „În semestrul I al anului 2012, au fost înregistrate un număr de 25.925 documente. Dintre acestea, 18.345 au fost soluţionate favorabil, 165 parţial favorabil, 792 nefavorabil 5.503 documente interne şi 1.120 sunt în curs de rezolvare”, confirmă Florin Munteanu, şeful Centrului de Informare a Cetăţenilor.

Aproape 190 solicitări de la instituţii
Potrivit şefului Centrului de Informare a Cetăţenilor din cadrul Primăriei Târgu-Jiu, s-au primit multe solicitări şi din partea instituţiilor locale. „Dintre documentele înregistrate de la instituţii şi autorităţi publice, un număr de 30 sunt de la Consiliul Judeţean Gorj (23 rezolvate favorabil, 1 nefavorabil, 6 intern), 106 de la Instituţia Prefectului Gorj (40 rezolvate favorabil, 2 parţial favorabil, 6 nefavorabil, 52 intern, 6 în curs de rezolvare) , 10 de la Direcţia de Sănătate Publică Gorj (5 rezolvate favorabil, 3 intern, 2 în curs de rezolvare), 7 de la Garda de Mediu Gorj (5 rezolvate favorabil, 2 intern) şi 36 de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Gorj (27 rezolvate favorabil, 6 intern, 3 în curs de rezolvare)”, explică Florin Munteanu.

Peste 5.600 petiţii de la cetăţeni
Din cele 25.925 documente înregistrate în semestrul I, un număr de 5.638, reprezintă petiţii propriu-zise. Ele au fost repartizate spre soluţionare compartimentelor de specialitate. „Principalele solicitări adresate de către cetăţenii municipiului, sunt: adeverinţe de la Registrul Agricol – 4.500; anchete sociale în vederea obţinerii unui grad de handicap, pentru încredinţarea minorilor în cazurile de divorţ, propuneri cu privire la instituirea unor măsuri de protecţie pentru minori, curatele speciale – 1.235; certificat de urbanism – 758; autorizaţii de construire sau demolare – 277”, precizează Florin Munteanu, şeful Centrului de Informare a Cetăţenilor din cadrul Primăriei Târgu-Jiu.
Cât priveşte soluţionarea acestor petiţii, reprezentanţii Primăriei spun că 5.427 au fost soluţionate favorabil, 9 parţial favorabil, 50 nefavorabil, 11 intern, iar 141 sunt în operare.

155 de târgujieni, în audienţă la autorităţi
În ciuda eforturilor depuse de personalul primăriei pentru soluţionarea problemelor cetăţenilor, un număr de 155 cetăţeni s-au prezentat în audienţe. Aceştia solicitau rezolvarea unor probleme care vizează: Serviciul Gospodărie Comunală 32; Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 9; Direcţia Resurse Umane 40; Compartimentul îndrumare asociaţii de proprietari 10; Direcţia Publică de Protecţie Socială 17; Direcţia Tehnică – investiţii 18; Direcţia Publică de Venituri 7; altele 22, vizând concesionari, Poliţia Locală, probleme personale şi aşa mai departe. Cetăţenii prezenţi la audienţe au solicitat locuinţe, locuri de muncă, amenajarea parcărilor şi a spaţiilor verzi aferente blocurilor de locuinţe, ajutor social, utilităţi. În cadrul audienţelor organizate pentru rezolvarea solicitărilor adresate pe probleme legate de legile fondului funciar s-au prezentat în semestrul I 2012 un număr de 72 persoane ale căror probleme au fost supuse analizei comisiei locale.

Peste 1.600 mesaje primite la „Telefonul Cetăţeanului – 984”
Centrul pentru Informarea Cetăţenilor răspunde şi de gestionarea sesizărilor adresate la „Telefonul Cetăţeanului” – 984, prin preluarea mesajelor şi transmiterea acestora la serviciile de specialitate. La acest telefon au fost înregistrate în semestrul I un număr de 1602 propuneri şi sesizări care privesc: Serviciul Gospodărie Comunală – 105; SC Edilitara – 691; SC Aparegio – 259; Direcţia Tehnică – 78; Compartimentul Îndrumare Asociaţii de Proprietari – 16; Poliţia Locală – 102; SC Romlux – 333; Altele – 18. Cele mai multe înregistrări sesizează apariţia unor disfuncţionalităţi la iluminatul public – becuri arse (202) în diverse zone ale oraşului care au fost rezolvate în cel mult 24 de ore, defecţiuni la sistemul de iluminat stradal şi montarea unor lămpi în anumite zone ale oraşului (168), solicitarea intervenţiei compartimentului de gestionare a câinilor fără stăpân (154), sesizări cu privire la executarea unor lucrări de construire fără autorizaţiile necesare (12), lipsa capacelor de la gurile de canal (15), montare bănci(11), leagăne, coşuri de gunoi şi bănci rupte(13), indicatoare de circulaţie lipsă sau căzute (16), solicitări pentru cosirea ierbii sau toaletarea copacilor şi a gardului viu (62), disconfort din cauza muzicii de la terase şi restaurante (11), asfaltare şi plombarea gropilor din carosabil (25), intervenţia utilajelor de deszăpezire pe străzile din municipiu, ridicarea zăpezii de pe trotuare (267), diverse (amenajare parcări, maşini abandonate sau parcate în locuri nepermise şi altele). Operativitatea cu care sunt rezolvate sesizările adresate la acest telefon este reflectată şi prin telefoanele de mulţumire cu care revin ulterior unii cetăţeni.

Informaţii cerute în baza Legii 544/2001
În privinţa accesului la informaţiile de interes public, prevăzut de Legea nr. 544/2001, principalele aspecte reieşite din registrul pe anul 2012, pentru perioada 01.01. – 30.06.2012, sunt următoarele: a) numărul total de solicitări de informaţii de interes public – 20; b) numărul de solicitări rezolvate favorabil – 20; c) numărul de solicitări rezolvate nefavorabil – zero; d) numărul de solicitări redirecţionate – zero; e) numărul de solicitări adresate – 20, dintre care pe suport de hârtie – 15 şi pe suport electronic – 5; f) numărul de solicitări adresate de persoane fizice – 13; g) numărul de solicitări adresate de persoane juridice – 7; h) numărul de reclamaţii administrative – zero; i) numărul de plângeri în instanţă – zero.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here