IN MEMORIAM ILIE PURCARU – 80

669

Gazetarul, eseistul, prozatorul şi poetul aşa cum l-am cunoscut, încă din anii ’70-’80 !
Mi-a fost coleg, prieten mai mare şi Magistru. Aşa cum le-a devenit mentor multor bătătarnici la porţile gloriei literare din Oltenia şi din Gorj. Regretatul nea Titu Rădoi – Mentorul multor scriitori din Gorj – a fost îndemnat să scrie, întrucât avea talent de critic literar şi de povestitor, de însuşi Ilie Purcaru. Ba chiar pentru înfiinţarea Cenaclului COLUMNA vinovat e nu doar profesorul de limba şi literatura română, de la Liceul „Tudor”, nea Titu Rădoi, ci şi nea Ilie Purcaru, care l-a îmboldit cu insistenţă până s-au născut Cenaclul COLUMNA şi revista trimestrială Caietele Columna.

Pe 5 noiembrie 2013, Ilie Purcaru ar fi împlinit 80 de ani. Dacă Dumnezeu ar fi fost ma îngăduitor şi nu l-ar fi luat la El. Născut la Râmnicu Vâlcea, pe 5 noiembrie 1933, unde părinţii săi erau profesori – mama Aurora Purcaru, născută Năchiescu la Târgu Cărbuneşti, iar tatăl Ioan Purcaru la Craiova, el a trecut la cele veşnice acum cinci ani.
Multe sunt referinţele literare despre prolificul publicist, eseist, prozator şi poet care-şi începuse ucenicia în gazetărie la nici 18 ani, el fiind de la 17 ani elev al Şcolii de literatură „Mihai Eminescu” şi redactor la Scînteia şi, mai apoi, la Scînteia tineretului între anii 1950-1958. Debutase imediat ce terminase cele zece clase de Liceu la „Fraţii Buzeşti” din Craiova, iar la tragicul sfârşit al gorjeanului Grigore Preoteasa, pe un aeroport din Moscova, tânărul Ilie Purcaru a fost trimis ca reporter. A publicat numeroase cărţi de reportaje, majoritatea cu subiecte olteneşti, dar ca reporter de război în Vietnam, vreme de doi ani, a avut timp să aibe şi un copil(băiat!) pe acolo, iar la întoarcere a scris cartea de proză „Un elefant pentru doi oameni”.
Apreciat în epocă drept copilul teribil al reportajului românesc, am avut norocul să-l însoţesc în numeroase deplasări. Fotografia alăturată a apărut şi pe coperta uneia dintre multele sale cărţi de reportaje, fiind semnată Ion Predoşanu. Totuşi, Ilie Purcaru s-a dovedit a fi un poet rafinat, eseist remarcabil, gazetar de excepţie şi membru al Uniunii Scriitorilor din România. Titluri ca „Mai sunt 3 kilometri până la Apele Vii”, „Ţara Loviştei” parcă anunţau poetul din el.
Cu volumul de debut în poezie „Bunica Beps”, din 1979, a primit Premiul de poezie al Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti. După 1990, a continuat să scrie poezie şi a publicat „Mausoleul Bunicii Beps” şi „Poeme-Poems”, ambele la Editura Antim Ivireanu din Râmnicu Vâlcea, a bunului său prieten Ioan Barbu, el însuşi membru al Uniuniii Scriitorilor. Graţie lui Ioan Barbu, volumul bilingv – română şi franceză, în traducerea autorului Ilie Purcaru – s-a bucurat şi de o lansare şi de o bună apreciere a presei literare din Franţa. Ca mentor al atâtor generaţii de jurnalişti şi scriitori, Ilie Purcaru a condus ziarul regiunii Oltenia – „Înainte”, iar din august 1964 a relansat, fiind Redactor şef, revista „Ramuri”, la cârma căreia n-a fost lăsat decât în anii 1968-69, perioada 1964-68 nu se trece pentru că deţinea, în acelaşi timp, şi funcţia de Redactor şef la cotidianul Olteniei – „Înainte”. A mai lucrat la „Tribuna României”, ca redactor şef adjunct, împreună cu Redactorul şef Paul Anghel, bunul său amic, şi din 1974 până la Revoluţie la „Flacăra”, unde fusese adus de Adrian Păunescu. Cu cinci ani în urmă, gazetarul Şerban Cionoff se exprima astfel, în Jurnalul Naţional, despre Ilie Purcaru: „A crezut, cu sinceritate, în noul curs pe care istoria României trebuia să îl urmeze după Decembrie ’89… Când, însă, a văzut şi a resimţit, atât de brutal şi de nedrept, că locul aspiraţiei spre mai bine şi al solidarităţii întru creaţie durabilă şi frumoasă îl luau ura, învolburarea şi justiţiarismul de rit taliban a mai privit odată în jurul său, şi-a strâns uneltele şi a plecat într-o altă lume”. Sunt cuvinte ale jurnalistului Şerban Cionoff, scrise şi publicate prin luna mai 2008, cum spuneam, în Jurnalul Naţional, extrem de simţite şi realiste. Gorjul şi gorjenii îi datorează multe regretatului Ilie Purcaru – o seamă dintre scriitorii gorjeni de azi au ştiinţă de sprijinul şi de generozitatea sa. Reportajele sale despre Runcu, Arcani, Tismana şi în alte locuri pe unde trecuseră echipele de sociologi ale lui Dimitrie Gusti în perioada interbelică au nemurit, în cuvinte meşteşugite, plaiurile Gorjului.
Cât despre demersurile sale pentru omagierea sculptorului Constantin Brâncuşi, lui Ilie Purcaru îi revin titlurile ori sintagmele „Hobiţa – vatra geniului” şi „Titanul de la Hobiţa”. După ‘90, în revista „Rebus TIM”, a fostului nostru coleg de la Flacăra-Rebus, craioveanul Toma Ionel Michinici – dramaturg şi cel mai mare rebusist român, a publicat lunar un mare număr de careuri de inspiraţie religioasă, reunite mai apoi în volumul „Biblia în cuvinte încrucişate”, scos de Nicolae Arsenie, la editura sa bucureşteană Agerpres SRL.
Nicolae Roşca
P.S. În zilele de 23 şi 24 ianuarie, la Râmnicu Vâlcea, generosul scriitor Ioan Barbu organizează Omagiul lui Ilie Purcaru, prin apariţia şi lansarea unei cărţi de memorii-amintiri despre marele gazetar şi scriitor, deodată cu aniversarea cotidianului „Curierul de Vâlcea”, de la a cărui apariţie se-mplinesc 24 de ani. Fiind prima firmă privată, înfiinţată la 19 ianuarie 1990, la care colaborator de onoare era şi vâlceanul, după naştere, Ilie Purcaru. Personalitate născută acolo, dar cu mamă din Târgu Cărbuneştiul Gorjului. Se va lansa şi un volum de amintiri, în care semnează printre alţii scriitorii Ioan Barbu, Ion Andreiţă şi Nicolae Dan Fruntelată – membri ai Uniunii Scriitorilor din România, dar şi gorjenii Nicolae Dragoş şi Ion Predoşanu (Nicolae Roşca)

Prin ochelarii amintirilor – Ilie Purcaru

Manifestările organizate cu ocazia aniversării a 24 de ani
de la fondarea ziarului „Curierul de Vâlcea”,
primul cotidian privat, independent, din România postrevoluţionară
Joi, 23 ianuarie şi Vineri, 24 ianuarie 2014
Locaţii: Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”(Sala de conferinţe)
şi Pensiunea-restaurant SUPCA – 2001

Programul manifestărilor
Joi, 23 ianuarie
– Până la ora 16.00: Primirea şi cazarea oaspeţilor din afara judeţului (Pensiunea SUPCA-2001)
Ora 18.30, Salon Restaurant SUPCA:
– Prin ochelarii amintirilor: Gânduri despre regretatul scriitor de origine vâlceană ILIE PURCARU, la 80 de ani de la naştere
– Masă prietenească (cu participarea invitaţilor)

Vineri, 24 ianuarie – Sala de conferinţe a Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul”
Ora 14.00: A XXIV-a aniversare a Ziarului „CURIERUL DE VÂLCEA”
– TE DEUM – Scurt serviciu religios în memoria prietenilor
şi colaboratorilor de seamă ai ziarului aniversat: Ilie Purcaru, Artur Silvestri, dr. Dragoş Serafim, Tudor Iosifaru, Teodor Brucăr.
Oficiază: Pr. Nicolae State – Burluşi
Cuvânt de deschidere:
– Ioan BARBU, scriitor, Preşedinte de Onoare al Colegiului redacţional
– Cuvinte de salut din partea reprezentanților autorităților locale (Consiliului Judeţean, Prefecturii, Primăriei Rm. Vâlcea, parlamentarilor, colaboratorilor şi cititorilor)

Ora 15.00 – Gala Premiilor „Curierul de Vâlcea” – 24
I. DIPLOMA DE EXCELENŢĂ A CONSILIULUI JUDEŢEAN VÂLCEA, pentru contribuţia la promovarea culturii naţionale şi prestigioasa colaborare cu Ziarul „Curierul de Vâlcea”
Înmânează Diplomele de Excelenţă ing. dr. Ion Cîlea, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea

II. MARELE TROFEU ŞI DIPLOMA DE ONOARE A ZIARULUI „CURIERUL DE VÂLCEA – 24” pentru promovarea dialogului intercultural, a armoniei sociale în actul de cultură, pentru contribuţia la optimizarea spiritualităţii vâlcene.

III. TROFEUL OPERA OMNIA ŞI DIPLOMA DE ONOARE A ZIARULUI „CURIERUL DE VÂLCEA – 24”

IV. TROFEUL RECUNOŞTINŢEI ŞI DIPLOMA DE ONOARE A ZIARULUI „CURIERUL DE VÂLCEA – 24” pentru profesionalism în jurnalism şi activitate neîntreruptă de două decenii în colectivul redacţional.

V. PREMII PENTRU CULTURĂ, LITERATURĂ, MUZICĂ ŞI ARTĂ PLASTICĂ
Au fost atribuite de un juriu format din:
Ion Andreiţă, scriitor, preşedintele juriului
George Călin, scriitor, vicepreşedinte juriu
Sorin Alexandru Barbu, director general al ziarului
„Curierul de Vâlcea”, vicepreşedinte juriu
Raluca Tudor, editor, membru
Doru Moţoc, dramaturg, membru
Gheorghe Dican, artist plastic, membru
Ion Horăscu, primarul comunei Prundeni, Vâlcea, membru

Marele Premiul pentru Cultură – Curierul de Vâlcea -24
Premiul pentru Poezie„George Ţărnea”
Premiul pentru Cartea de publicistică „Ilie Purcaru”
Premiul Editurii „Antim Ivireanul” pentru Cartea de călătorie
Premiul pentru critică literară „Alexandru Oprea”
Premiul pentru Proză „Gib Mihăescu”
Premiul pentru debut şi DIPLOMA DE ONOARE „Curierul de Vâlcea – 24”

Premiul pentru Promovarea marilor idei umaniste în presa culturală „Al. Cerna Rădulescu”
Premiul pentru compoziţie şi interpretare muzicală „Fraţii Ion şi Gheorghe Dumitrescu
Premiul pentru pictură „Constantin Iliescu”
Premiul special pentru originalitate în producţia de radio „Teodor Brucăr”
Trofeul OMENIEI şi al COMPETENŢEI PROFESIONALE „Dragoş Serafim”

Ora 17.00 – Lansarea volumului omagial „CINE SUNT” de Ilie Purcaru (1933 – 2008), scriitor de origine vâlceană, colaborator de seamă al ziarului „Curierul de Vâlcea”, cu ocazia aniversării a 80 de ani de la nașterea sa
– Omagiu adus de Ioan Barbu, Florentin Popescu, Ion Predoşanu, Nicolae Dan Fruntelată, Vasile Răvescu, Felix Sima
– Prezentarea volumului de povestiri „DIAVOLUL ŞI STEWARDESA”, de Ioan Barbu, cu ilustraţii de Tudor Meiloiu (Editura „ROTIPO” Iaşi, 2013).
– Prezintă scriitorul Ion Andreiţă
– Un cuvânt din partea graficianului Tudor Meiloiu
Ora 18.00 – Sub cupola cu vitralii a Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul”
Lansarea volumului „Între perfectul simplu şi perfectul compus” de Elena Dican, carte de memorii apărută la Editura Literatura, Bucureşti, 2014.
Va prezenta cartea directorul editurii bucureştene, poetul Vasile Poenaru.
Program muzical

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here