„In memoriam Constantin Brâncuşi” la Mănăstirea Lainici

558

Marele sculptor Constantin Brâncuşi a fost comemorat sâmbătă, 12 martie – la 59 de ani de la trecerea sa în eternitate – la Mănăstirea Lainici, loc de pelerinaj al românilor, important obiectiv religios şi turistic din judeţul Gorj, aşezat la mijlocul grandiosului defileu al Văii Jiului. Aceasta s-a înfăptuit printr-o slujbă religioasă în biserica cea nouă, în fapt o catedrală splendidă, inedită prin tematica iconografică şi, mai ales, prin planul său arhitectonic (cuprinzând două biserici suprapuse).
articol buliga (4)După slujba de pomenire – deosebit de frumoasă, oficiată de un sobor de preoţi în frunte cu stareţul mănăstirii – şi parastas, părintele arhimandrit Ioachim Pârvulescu (cel care conduce cu înţelepciune şi hărnicie acest lăcaş de cult şi care este cunoscut, de asemenea, pentru predici de o excepţională bogăţie şi profunzime) a vorbit despre viaţa şi opera lui Constantin Brâncuşi, prin prisma creştinismului ortodox şi „românismului” acestuia: „Brâncuşi este născut din neamul acesta românesc şi este creştin prin excelenţă. Toată cultura lui, în primul rând şi-a acumulat-o în sătucul nostru gorjean şi românesc şi, ontologic vorbind, el îl are pe Hristos în el şi nu putea să gândească altceva. Toate creaţiile lui, explozive, la nivel mondial, planetar, au fost făcute din această credinţă şi această trăire, din această formare a lui în Gorjul nostru românesc”.
În ceea ce priveşte Ansamblul Monumental „Calea Eroilor”, părintele admite faptul că este un monument al eroilor dar, în acelaşi timp, reprezintă şi „o axă pur creştină”, având traseul: „Masa Tăcerii (Cina cea de Taină, unde Hristos a instituit Sfânta Împărtăşanie, Sfânta Euharistie), Aleea Scaunelor (apostolii la propovăduire), Poarta Sărutului (intrarea în religia iubirii, a dragostei, a creştinismului), Biserica (împărtăşirea cu trupul şi sângele Domnului) şi după aceea mergem în infinitate, în Împărăţia lui Dumnezeu”. Iar această concepţie denotă, de asemenea, „o gândire pur creştină”.
Părintele a lămurit şi rostul parastasurilor,: „Oamenii care au murit sunt într-o altă stare, într-o altă dimensiune, fără timp şi fără spaţiu, în veşnicie, ei nu au nevoie de mâncare şi băutură, dar şi ei au nevoie de dragostea noastră. Şi atunci se produce o ecuaţie între cel care dă de pomană (cine face parastasul), cui i se dă (care se bucură de materia primită) şi pentru cine se dă (care va primi cu dragoste); iar materia se finalizează prin dragoste… şi Dumnezeu este deasupra, fiind cel care pecetluieşte această ecuaţie… Şi aceasta este taina noastră în creştinism: pomenirea morţilor şi a înaintaşilor noştri, pentru că ei sunt vii în Împărăţia lui Dumnezeu şi au nevoie de această dragoste materializată”.
articol buliga (5)Sfinţia sa a dat cuvântul, în continuare, mai multor participanţi la eveniment, care au ţinut să laude, în primul rând, iniţiativa comemorativă a brâncuşiologilor şi, de asemenea, să-şi spună gândurile legate de opera şi viaţa marelui artist. A urmat apoi o bogată masă de prăznuire. La comemorarea lui Brâncuşi au participat oficialităţi – Florin Cârciumaru, primarul municipiului Târgu-Jiu, Ion Călinoiu, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj – şi numeroşi oameni de cultură din Târgu-Jiu, Râmnicu-Vâlcea şi Petroşani: Ion Mocioi, Ştefan Stăiculescu, Ion Cepoi, Zenovie Cârlugea, Zoia Elena Deju, Moise Bojincă, Sorin Lory Buliga, Mihai Sporiş, Petre Simion Cichirdan, Nicolae Daneş, Anton Chilcea, Ion Frântu, Ilie Gorjean, Gheorghe Cărbunescu, Ovidiu Rizopol ş.a.
Până în prezent au avut loc mai multe evenimente cultural-religioase în memoria lui Brâncuşi în cadrul bisericilor şi mănăstirilor din ţară (la Lainici s-a derulat cel de al doisprezecelea de acest fel, iniţiatorii fiind brâncuşiologii Ion Mocioi şi Ştefan Stăiculescu) sau din străinătate. Centrul Brâncuşi a organizat manifestări sub genericul „In memoriam Constantin Brâncuşi” la Biserica Ortodoxă Română „Sfinţii Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafail” din Paris (în anii 2007 şi 2008, organizatori Sorin Lory Buliga, şeful de atunci al instituţiei, şi părintele Constantin Târziu, slujitor al bisericii respective), unde s-au lansat cărţi tematice şi s-au ţinut expoziţii ale artiştilor gorjeni, slujba religioasă şi parastasul având loc la mormântul artistului din Cimitirul Montparnasse. De asemenea, în anul 2014, comemorarea artistului s-a ţinut la mănăstirea „Cămărăşeasca” din Târgu-Cărbuneşti, Centrul Brâncuşi (sub directoratul Adinei Andriţoiu) fiind în parteneriat cu inimoşi brâncuşiologi şi artişti de la Târgu-Jiu, Cărbuneşti şi Râmnicu-Vâlcea.
Anul viitor se doreşte din nou comemorarea lui Constantin Brâncuşi la Paris, la Biserica Ortodoxă Română (pe care el a slujit-o, în calitate de cântăreţ şi paracliser) şi la mormântul său.
Sorin Lory Buliga

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here