În Gorj, 56.674.000 lei, bugetul Sănătăţii pentru primul trimestru

332

Pentru primul trimestru al acestui an, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj a alocat 56.674.000 lei pentru „Materiale şi prestări de servicii cu caracter medical”. Totodată, conducerea CJAS Gorj anunţă că s-au prelungit contractele cu furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice, până la data de 31 martie, numărul contractelor prelungite prin acte adiţionale fiind mai mic.

Având în vedere faptul că, potrivit Ordinului nr.1478/839/2014, s-a prelungit până la data de 31.03.2015 aplicarea prevederilor ordinului comun MS/CNAS pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a HG. nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, Casa de Asigurări de Sănătate Gorj aduce la cunoştinţa asiguraţilor că s-a alocat bugetul pentru trimestrul I 2015 la paragraful „Materiale şi prestări de servicii cu caracter medical” în sumă de 56.674.000 lei.

Cei mai mulţi bani alocaţi spitalelor
Sumele cele mai mari s-au alocat la următoarele domenii de asistenţă medicală: servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi – 25.650.000 lei; medicamente cu şi fără contribuţie personală – 14.565.000 lei; servicii medicale în ambulatoriu – 11.168.000 lei. „Având în vedere că nu s-a creat, încă, cadrul legal specific pentru a fi alocate fonduri pentru întreg anul 2015, bugetul alocat pentru trimestrul I 2015 se încadrează în media primelor 11 luni din anul 2014. În perioada imediat următoare, după ce se va crea cadrul legal, se vor aloca fonduri pentru întreg anul 2015. Sumele aferente actelor adiţionale încheiate pentru trimestrul I 2015, precum şi plăţile ce urmează a fi efectuate în aceeaşi perioadă vor fi cuprinse în bugetul alocat pentru anul 2015”, explică Daniel Bondoc, preşedintele Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Gorj.

Mai puţini furnizori în relaţie contractuală cu CJAS Gorj
Casa de Asigurări de Sănătate Gorj avea în derulare, la data de 31.12.2014, un număr de 456 de contracte.
S-au încheiat acte adiţionale de prelungire a valabilităţii pentru un număr de 453 de contracte, 3 furnizori nemaidorind prelungirea acestora.
Este vorba despre un furnizor de servicii medicale clinice, un stomatolog şi o farmacie.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here