În atenţia agenţilor economici gorjeni

6
art_122691_1În vederea eliminării oricăror suspiciuni de subiectivism asupra mecanismului de retumare a TVA şi a asigurării unui tratament nediscriminatoriu faţă de toţi contri-buabilii eligibili, Ministerul Finaţelor Publice, împreună cu A.NA.F, a dezvoltat şi implementat un sistem informatic privind rambursările de TVA către agenţii economici. Sistemul informatic implementat de Ministerul Finaţelor Publice asigură un proces corect de distribuţie a resurselor financiare şi transparenţă în relaţiile cu contribuabilii.

Suma lunară va fi alocată astfel:

– 80% din suma lunară stabilită la nivel naţional va stinge deconturile în ordinea vechimii;
– 20% din sumă va fi alocată deconturilor care se apropie de limita termenului legal de 45 de zile (pentru a nu creşte soldul deconturilor cu termen de rambursare depăşit).
Selecţia deconturilor care urmează a fi rambursate se realizează informatic din baza de date naţională cuprinzând deconturile cu decizie de rambursare, pe principiul cel mai vechi decont se stinge primul.
Decontarea se va realiza lunar la 3 termene fixe, astfel:
– În data de 4 a fiecărei luni calendaristice – rambursarea a 20% din totalul sumelor de rambursat pentru luna respectivă, calculat la nivei naţional;
– În data de 24 a fiecărei luni calendaristice – rambursarea a 30% din totalul sumelor de rambursat pentru luna respectivă, calculat la nivel naţional;
– În data de 29 a fiecărei luni calendaristice – rambursarea a 50% din totalul sumelor de rambursat pentru luna respectivă, calculat la nivel naţional.
Din prima zi pentru luna în curs, se realizează selecţia deconturilor cu decizie de rambursare aprobată ce urmează a fi decontate efectiv în cursul lunii curente, la termenele stabilite, precum şi volumul resurselor alocate pentru luna cuvenită ce urmează a fi decontată
Selecţia realizată este valabilă pe tot parcursul lunii.
Sorin Milcu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here