În anul 2016 accesul la fondurile europene nerambursabile devine tot mai facil

271

În perioada 2007 – 2013, fondurile europene nerambursabile erau obţinute în special de persoanele cu relaţii sus puse, ceilalţi întâmpinau o serie de greutăţi care îi determinau, în multe cazuri, să renunţe. În total, România beneficiază de 26 miliarde euro, reunite în cinci fonduri structurale. Acestea sunt: de Coeziune, de Dezvoltare Regională, Social, de Mediu şi de Dezvoltare Rurală.În primul rând, pentru accesarea fondurilor europene, prima condiţie este să vă încadraţi într-una din formele de organizare şi să fiţi înregistraţi în România: Persoană fizică cetăţean român, PFA, Întreprindere individuală, Asociaţii şi Cooperative, SRL, Microintreprinderi cu 1-9 angajaţi, Societăţi Agricole, Proprietari de păduri, producători. În al doilea rând, afacerea pentru care solicitaţi finanţarea din fonduri U.E. trebuie să fie eligibilă, să se încadreze în nomenclatorul celor 450 de afaceri eligibile, din care enumerăm câteva, mai importante: Silvicultură şi pescuit, Producerea şi comercializarea ciupercilor, Arbuşti fructiferi, Achiziţia utilajelor agricole, Ferme de porci, Ferme de raci, Plante medicinale, Plantaţii de vie, Producţia de vinuri, Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice, Ape minerale, Fabricarea materialelor textile, Fabricarea covoarelor, Marochinărie şi încălţăminte, Fabricarea mobilei, Fabricarea jucăriilor, Reparaţia, întreţinerea şi instal. Maşinilor şi echipamentelor, Service/ Spălătorie auto, Colectarea deşeurilor, Lucrări de instalaţiilor electrice şi sanitare, Tâmplărie şi dulgherie, Pensiuni agro-turistice, Hoteluri, Restaurante, Poştă şi curierat, activităţi de editare cărţi, ziare şi reviste, etc. pentru a fi considerat eligibil, proiectul dumneavoastră trebuie să îndeplinească câteva condiţii:
– Să fie dezvoltat şi implementat pe teritoriul României.
– Să se regăsească în lista activităţilor eligibile, să se adreseze unei zone eligibile.
– Să respecte politicile şi normele comunitare şi naţionale în ce priveşte egalitatea de şanse şi dezvoltarea durabilă. După ce v-aţi asigurat că sunteţi eligibil, veţi stabili ce fel de documente, cereri şi formulare vă sunt necesare. În general, acestea sunt următoarele: analiza economico-financiară; analiza de risc; studiul de fezabilitate; proiectul tehnic; autorizaţia de construire, autorizaţia şi evaluarea de mediu, adeverinţe privind confirmarea cofinanţării; titlul de proprietate sau act de concesiune; documentele contabile ale firmei; cazierul fiscal al persoanei autorizate; adeverinţă de la Administraţia Fiscală că nu aveţi datorii la buget. Respectarea etapelor descrise anterior şi depunerea întocmai a actelor necesare vă vor scuti de neplăcerile întâmpinate de solicitanţii de fonduri europene nerambursabile din trecut.
Întreaga documentaţie o puteţi întocmi fără ajutorul unei firme de consultanţă, nu veţi mai alerga de la o instituţie la alta, nu veţi mai fi întorşi din drum de funcţionarul care va prelua dosarul şi va avea grijă să nu îl uite pe fundul unui sertar.
Puţin curaj, o idee bună şi respectarea regulilor minimale impuse vă vor aduce o afacere profitabilă, cu fonduri europene.
A.Pop

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here