Impozit pentru membrii birourilor electorale

100

Gorjenii membri ai birourilor electorale de la alegerile de luna viitoare vor plăti impozit pentru indemnizaţiile primite. Potrivit Codului Fiscal şi a Normelor metodologice de aplicare în categoria „venituri din alte surse” sunt identificate ca fiind impozabile şi veniturile realizate de persoanele fizice reprezentând „indemnizaţiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar pentru executarea atribuţiilor privind desfăşurarea alegerilor prezidenţiale, parlamentare şi locale”.

Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut. Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final şi se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. În cazul contribuţiilor sociale obligatorii, persoanele respective au obligaţia plăţii contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate numai în situaţia în care nu realizează cel puţin unul din următoarele venituri: venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din agricultură, venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj şi venituri din pensii.

Stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile obţinute până la data de 30 iunie 2012, se face de către Casa de Asigurări de Sănătate. În cazul veniturilor obţinute după data de 1 iulie 2012, stabilirea contribuţiei se face de către organul fiscal pe baza declaraţiei privind calcularea şi reţinerea impozitului pe fiecare beneficiar de venit.

I.P.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here