Guvernul a aprobat peste 4 milioane de lei pentru expropriații de la Slivilești și Mătăsari

383

Guvernul a aprobat în ultima ședință, ce a avut loc joi, 19 iulie, o hotărâre ce vizează amplasamentul şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lucrări pentru punerea în funcțiune a capacității finale de producție de 8.500 tone/an lignit la cariera Jilț Sud“.

În textul hotărârii guvernanților au fost cuprinse și sumele aferente despăgubirilor expropriaților din localitățile Mătăsari și Slivilești, în cuantum de peste 4 milioane de lei. ”Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, conform variantei finale a studiului de fezabilitate „Lucrări pentru punerea în funcțiune a capacității finale de producție de 8.500 mii tone/an lignit la cariera Jilț Sud”, potrivit planului de amplasament/documentaţiei topocadastrale prevăzute în anexa nr. 1*). Art.2- Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lucrări pentru punerea în funcțiune a capacității finale de producție de 8.500 mii tone/an lignit la cariera Jilț Sud”, prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Energiei, prin Societatea „Complexul Energetic Oltenia” -S.A. Art. 3- Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional situate pe raza localităţii Mătăsari și Slivilești, judeţul Gorj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor prevăzută în anexa nr.2. Art.4- Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, pe raza localităţii Mătăsari și Slivilești, judeţul Gorj, în cuantum total de 4.237.912,32 lei, şi care sunt alocate de la bugetul de stat în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/2018, și vor fi asigurate prin bugetul Ministerului Energiei, la capitolul 81.01 „Combustibili şi energie”, titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”. Art.5-Suma de 4.237.912,32 lei se virează de la bugetul de stat de către Ministerul Energiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Societăţii „Complexul Energetic Oltenia” – S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică şi de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii”, se arată în proiectul aprobat săptămâna trecută de miniștrii cabinetului Dăncilă.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here