Grupurile de Acțiune Locală, ,,invitate” la fonduri europene

1118

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează că, în perioada 1 februarie – 30 aprilie 2021 se va desfășura cea de a doua sesiune de depunere a proiectelor din cadrul Componentei B – Implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală selectate din cadrul submăsurii 19.3 – Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală – Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Alocarea disponibilă acestei sesiuni, aferentă Componentei B – Implementarea activităților de cooperare din cadrul submăsurii 19.3, este de 10.310.013 de euro. Proiectele se depun la sediul MADR, Registratură, situat pe Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, București, cod postat 030163, sau prin transmiterea documentelor prin poştă/curier cu menţionarea pe colet – În atenţia DGDR AM PNDR – Serviciul LEADER şi investiţii nonagricole şi a datelor de identificare ale expeditorului, cu respectarea prevederilor din Ghidul solicitantului pentru accesarea Componentei B în vigoare privind depunerea proiectelor de cooperare. Sprijinul poate fi acordat doar cu condiția ca acțiunile de cooperare să contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală. Detaliile privind condițiile de eligibilitate și selecție a proiectelor sunt prezentate în Ghidul Solicitantului pentru implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală selectate – Componenta B din cadrul submăsurii 19.3, disponibil pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, www.madr.ro. Prin sub-măsura 19.3 se vor finanța proiecte de cooperare: transnațională (dintre GAL-uri din România și GAL-uri/alte structuri similare din statele europene) și interteritorială (pe teritoriului României) între GAL-uri și alte structuri similare din România.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here