Gradații de merit pentru peste 100 de cadre didactice din Gorj

757

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Gorj a publicat la sfârșitul săptămânii trecute lista cu rezultatele finale obținute de candidații care au participat la concursul pentru acordarea gradației de merit, după soluționarea contestațiilor depuse de cadrele didactice nemulțumite de punctajele inițiale.

Deși au fost depuse 36 de contestații, nu în toate cazurile reevaluarea dosarelor cadrelor didactice a dus la o modificare a punctajului, iar unii dintre candidați s-au trezit chiar și cu punctaje mai mici. Un singur candidat, profesor de informatică la Colegiul Tehnic ,,Henri Coandă” Târgu-Jiu, va primi gradație de merit datorită punctajului mai mare obținut după reevaluarea dosarului. În total, vor primi gradații de merit nouă educatori, doisprezece învățători, șapte profesori de limba și literatura română, șapte profesori de limbi moderne, cinci profesori de istorie, doi profesori de socio-umane, un profesor de religie, doi profesori de geografie, șase profesori de matematică, patru profesori de informatică, patru profesori de fizică, trei profesori de chimie, trei profesori de biologie, trei profesori de Educație muzicală/Educație plastică, cinci profesori de Educație fizică, doi profesori de la Palatul Copiilor, trei profesori pentru învățământul special (2 CJRAE + 1 CȘEI), șase profesori de discipline tehnice, precum și șaptesprezece actuali sau foști inspectori școlari, directori și directori adjuncți. Pentru personalul didactic auxiliar au fost acordate 27 de gradații de merit, după cum urmează: profesor documentarist – 1, administrator financiar – 8, administrator patrimoniu – 4, secretar – 5, bibliotecar – 2, informatician – 6 și pedagog – 1. Reamintim că, prin gradația de merit, profesorii, învățătorii și educatorii primesc 25% majorare de salariu timp de 5 ani. Anul acesta, la concursul pentru acordarea gradației de merit a putut participa personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar de stat angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 5 ani, cu calificativul ,,Foarte bine” în fiecare an școlar din perioada evaluată și care a dovedit performanțe deosebite în: activitatea didactică cuantificată în rezultatele elevilor, inovare didactică, în pregătirea preșcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinși la competiții școalare, în perioada 1 septembrie 2014 – 31 august 2019, prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, în integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi/sau tulburări de învăţare în învăţământul de masă, în progresele şcolare ale elevilor în risc de abandon şcolar, în iniţierea şi managementul unor proiecte şcolare care au condus la consolidarea culturii şcolare centrate pe progres, cooperare şi incluziune. De asemenea, la concurs a mai putut participa și personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani, cu performanţe în activitate, în perioada 1 septembrie 2014 – 31 august 2019, şi calificativul ,,Foarte bine” în fiecare an şcolar din perioada evaluată. Punctajul minim evaluat pentru acordarea gradației de merit atât pentru personalul didactic de predare, conducere, îndrumare și control, cât și pentru personalul didactic auxiliar este de 75 de puncte. Potrivit calendarului concursului pentru acordarea gradației de merit, emiterea ordinului ministrului Educației și Cercetării pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din învățământul preuniversitar de stat care beneficiază de gradație de merit se va face până la data de 24 august 2020.
Roxana Lupu

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here