Gorjul, loc secund în Oltenia la cererile pentru împădurire

245

Dacă la finele săptămânii trecute, judeţul Dolj se afla pe primul loc în Oltenia la cererile de ajutor financiar pentru împădurire care se depun la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), Gorjul se afla pe poziţia a doua figurând cu două solicitări pe Schema de ajutor de stat “Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite“, din cadrul PNDR 2014 – 2020. Cererile de sprijin se primesc în continuare la sediul APIA Gorj din Târgu-Jiu până la data de 31 martie, însoţite fiind de proiectul tehnic de împădurire.
Prin această schemă se acordă un sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri agricole şi neagricole şi formelor asociative ale acestora pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite. În categoria deţinătorilor publici de teren sunt incluse unităţile administrativ-teritoriale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi alte persoane juridice de drept public, precum şi formele asociative ale acestora. Deţinătorii privaţi de teren includ persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societăţile comerciale, asociaţiile şi fundaţiile, alte persoane juridice de drept privat, precum şi formele asociative ale acestora. Sprijinul acordat prin schema de ajutor de stat este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma a două prime. E vorba de prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă şi costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire (denumită Prima 1), şi prima anuală, pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi (denumită Prima 2). Beneficiarii publici sunt eligibili doar pentru Prima 1.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here