Gorjul are peste o sută de asistenţi maternali activi

257

La nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj sunt angajate 115 asistente maternale profesioniste. Dintre acestea, 108 sunt în activitate, 2 în concediu medical, 2 în concediu de odihnă şi 3 au contractul de muncă suspendat. La cele 108 AMP se află în plasament, la această dată, un număr de 166 de copii.

Pentru a deveni asistent maternal profesionist, o persoană trebuie să adreseze o cerere de evaluare a capacităţii sale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj. Cererea va menţiona în mod obligatoriu numărul de copii pentru care solicitantul consideră că poate asigura simultan condiţii optime de îngrijire, grupa de vârstă şi sexul acestora, disponibilitatea de a îngriji copii cu handicap/dizabilităţi, infectaţi HIV sau bolnavi SIDA. Cererea va cuprinde curriculum vitae al solicitantului, precum şi motivele pentru care doreşte să devină asistent maternal profesionist. În plus trebuie să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă. Şi nu în cele din urmă, trebuie să urmeze cursurile de formare profesională organizate de serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau organismul privat autorizat.

Asistent maternal cu patru copii în plasament
Deşi pare greu de crezut, există asistenţi maternali care reuşesc să se ocupe de mai mulţi copii în acelaşi timp. “În acest moment, 57 asistenţi maternali profesionişti au în plasament câte 1 copil; 45 au în plasament câte 2 copii; 5 au în plasament câte 3 copii; un asistent maternal profesionist are în plasament 4 copii. Din totalul celor 166 de copii, 35 sunt încadraţi într-un grad de handicap”, confirmă Gheorghe Zisu, purtătorul de cuvânt al DGASPC Gorj.

Câteva sute de lei pe lună pentru un copil
Asistenţii maternali profesionişti primesc lunar o sumă de bani pentru echipament, cazarmament, materiale igienico-sanitare, jucării şi rechizite. Cuantumul acestor sume este diferenţiat în raport cu vârsta copilului, astfel: copiii de la 0 la 3 ani – 366 lei; copiii de la 3 la 7 ani – 498 lei; copiii de la 7 la 14 ani – 611 lei; copiii de la 14 la 18 ani – 754 lei. În cursul anului 2013 un număr de 6 AMP au părăsit sistemul de protecţie socială, motivele fiind pensionarea sau încetarea contractului de muncă cu acordul părţilor.
Pentru aceşti bani, asistentul maternal profesionist are următoarele obligaţii privind copiii primiţi în plasament sau încredinţaţi: a) să asigure creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase fizice, psihice, intelectuale şi afective a acestora; b) să asigure integrarea copiilor în familia sa, aplicându-le un tratament egal cu al celorlalţi membri ai familiei; c) să asigure integrarea copiilor în viaţa socială; d) să contribuie la pregătirea reintegrării copiilor în familia lor naturală sau la integrarea acestora în familia adoptivă, după caz; e) să permită specialiştilor serviciului public specializat pentru protecţia copilului sau organismului privat autorizat supravegherea activităţii sale profesionale şi evaluarea evoluţiei copiilor;
f) să asigure continuitatea activităţii desfăşurate şi în perioada efectuării concediului legal de odihnă, cu excepţia cazului în care separarea de copiii plasaţi sau încredinţaţi pentru această perioadă este autorizată de către angajator; g) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le primeşte cu privire la copii.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here