Gorjenii pot opta pentru munca la domiciliu

271

Legislaţia în vigoare prevede posibilitatea ca angajaţii să lucreze de la domiciliu, în baza unui contract de muncă ce va conţine unele elemente în plus faţă de un contract de muncă normal. Potrivit Codului Muncii, gorjenii care îşi îndeplinesc de acasă atribuţiile specifice funcţiei lor au posibilitatea de a-şi stabili singuri programul de lucru, putându-se bucura de toate drepturile recunoscute prin lege şi prin contractele colective de muncă, aplicabile salariaţilor al căror loc de muncă este la sediul angajatorului.

Conform Ghidului Relaţiilor de Muncă, conţinutul contractului de muncă la domiciliu trebuie să cuprindă aceleaşi elemente ca ale unui contract obişnuit, adică: identitatea părţilor; locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri; sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului; funcţia/ocupaţia conform Clasificării Ocupaţiilor din România; fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului; criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului; riscurile specifice postului; data de la care contractul urmează să îşi producă efectele; în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora; durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul; condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia; indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului; durata perioadei de probă; salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea achitării salariului la care salariatul are dreptul; durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână.
De asemenea, gorjenii care optează să lucreze la domiciliu, trebuie să ştie că, în contractul de muncă semnat trebuie să existe precizarea că salariatul lucrează la domiciliu, precum şi, după caz, programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său şi modalitatea concretă de realizare a controlului, dar şi o posibilă obligaţie a angajatorului de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului. La fel ca la un contract de muncă normal, şi cel pentru lucrul la domiciliu poate fi încheiat pe durată nedeterminată sau determinată, cu program normal sau parţial de lucru.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here