Gorjenii, informați de primari cu privire la majorarea plafonului de venituri pentru acordarea ajutorului la încălzire

773

Primăriile din Gorj fac în această perioadă informări către locuitorii din fiecare localitate pentru a le aduce la cunoștință faptul că plafonul de venituri în vederea acordării subvenției la încălzire pentru sezonul de iarnă 2020-2021 a fost majorat.

Guvernul a majorat la 800 de lei nivelul de venituri până la care gospodăriile au dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică, gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Plafonul maxim al veniturilor până la care se acordă până acum acest beneficiu social era de 750 de lei în cazul persoanelor care își încălzesc locuințele cu gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri și puțin peste 786 de lei/persoană în cazul familiilor care folosesc energie termică în sistem centralizat.În contextul în care, de la data de 1 septembrie 2020, indemnizația socială pentru persoanele vârstnice a crescut cu 14%, de la 704 la 800 de lei, măsura era necesară pentru ca acestea să poată beneficia în continuare de protecție socială din partea statului pentru perioada sezonului rece noiembrie 2020 – martie 2021. Pentru persoanele singure care utilizează energia termică în sistem centralizat, plafonul maxim stabilit prin OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare, este de 1.082 de lei și rămâne neschimbat.

20 decembrie, termen limită
Termenul limită de depunere a cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei aferent lunii decembrie 2020, este până la data de 20 decembrie 2020. După această dată se vor înregistra cereri, dar consumatorii vor primi acest ajutor astfel: începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective; începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective. Pentru familiile și persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri, ajutorul lunar este de 58 de lei. Plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, se face direct titularului şi se efectuează o singură dată, la începutul sezonului rece. Pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi energie electrică, ajutoarele se acordă în funcţie de consumul lunar înregistrat în perioada sezonului rece, fără a se depăşi valoarea maximă stabilită de lege pentru fiecare tip de încălzire, iar sumele de bani se virează direct furnizorilor de utilități.

Documente necesare la solicitare
Documentele necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2020-2021 sunt: acte de identitate; certificate de naştere pentru copiii în vârstă de până la 14 ani; adeverinţă de venit eliberată de către Administraţia Finanţelor Publice Gorj pentru toţi membrii majori ai familiei; acte privind veniturile realizate (adeverinţă cu salariul net, cupon pensie, cupon indemnizaţie şomaj, cupon indemnizaţie creştere copil, cupon alocaţie stat, cupon indemnizaţie de handicap sau alte acte doveditoare ale veniturilor din luna anterioară depunerii cererii); carte de identitate / certificat de înmatriculare autoturism (dacă este cazul); act doveditor al spaţiului locativ (contract vânzare-cumpărare, certificat moştenitor, contract închiriere, contract de comodat etc.); factură de gaze (în cazul încălzirii locuinţei cu gaze naturale); factură de energie electrică (în cazul încălzirii locuinţei cu energie electrică); dosar. Persoanele care au domiciliul în altă localitate și reședință în municipiul Gorj vor prezenta adeverinţă eliberată de Direcţia Fiscală Locală şi Registrul Agricol din cadrul primăriei de domiciliu cu privire la bunurile mobile şi imobile pe care la deţin. Titularul va completa obligatoriu toate datele în formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere și va depune toate documentele precizate în vederea susţinerii celor declarate şi asumate sub semnătură.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here