Gorjenii care obţin venituri din activităţi agricole, cu declaraţia la Fisc

170

Gorjenii care deţin suprafeţe mai mari de două hectare de teren sau care cresc mai multe animale trebuie să depună la Finanţe, până luni, 27 mai, o declaraţie în care să spună exact ce au cultivat pe teren şi ce animale cresc. Apoi, impozitul agricol la norme de venit trebuie plătit până la iarnă.

Luminiţa Penciu, purtătorul de cuvânt al DGFP Gorj precizează că persoanele fizice care în anul 2013 desfăşoară o activitate agricolă, definită, impusă pe bază de norme de venit, au obligaţia de a depune până la data de 27 mai, potrivit prevederilor legii „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”, formularul 221. Deoarece în acest an data de 25 mai este zi nelucrătoare, termenul limită de depunere a declaraţiei va fi în acest caz 27 mai 2013, conform Codului de Procedură Civilă.
Au obligaţia de a depune declaraţia menţionată, persoanele fizice care, realizează, în mod individual, venituri din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din: cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea; creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Erorile din declaraţie necesită un al act rectificativ
Declaraţia se depune la organul fiscal competent, la următoarele termene: până la data de 27 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs, privind suprafaţa cultivată/cap de animal/familie de albine deţinută/deţinut la data declarării. În cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declaraţia pentru anul în curs, după data de 27 mai, informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 27 mai; ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă, situaţie în care se va înscrie “X” în căsuţa prevăzută în acest scop.
Modificarea structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale sau numărului de capete de animale/familii de albine, intervenite după data de 25 mai nu conduce la recalcularea normelor de venit.

Important!
Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular şi se depune în format hârtie la:
– registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Informaţii detaliate se pot obţine la birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administratiilor finantelor publice; telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr.0314039160.

Amenzi pentru cei care nu depun Declaraţia
Cei care nu depun Declaraţia vor primi acasă o notificare. Dacă nici după notificare nu depun documentul la cea mai apropiată unitate fiscală, atunci organul fiscal va lua datele cu terenurile cultivate, de la primării sau de la APIA, şi se va face impunerea din oficiu. Se vor aplica amenzi pentru cei care nu depun Declaraţia, amenzi ce sunt între 50 şi 500 de lei pentru persoanele fizice.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here