Gorjenii, beneficiari de prestaţii sociale de peste 16,7 milioane de lei

295

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Gorj a achitat toate prestaţiile aferente lunii aprilie 2017, valoarea totală a acestora depăşind suma de 16,7 milioane de lei.

Această sumă a fost achitată către nu mai puţin de 101.250 de beneficiari de prestaţii sociale din judeţ. “Pentru luna aprilie, valoarea plăţilor efectuate de instituţia noastră cu titlu de prestaţii sociale a fost de 16.714.901 lei pentru un număr de 101.250 de beneficiari astfel: pe alocaţia de stat pentru copii s-au virat 5.905.442 lei pentru 58.603 beneficiari, 2.973.904 lei au mers către plăţile făcute pentru 2.074 de persoane care încasează indemnizaţii pentru creşterea copilului, 1.124 de gorjeni au primit stimulente de inserţie în cuantum de 711.199 de lei, iar suma de 84.451 de lei a mers către cei 138 de beneficiari din judeţ îndreptăţiţi să primească beneficii sociale având în grijă ori aflându-se în concediu de creştere a copilului cu dizabilităţi, conform OUG nr. 111/2010 art. 31 şi 32”, a declarat directorul executiv al AJPIS Gorj, Natalia Moreanu.
De asemenea, tot pentru luna martie, s-au făcut în aprilie şi următoarele plăţi: 23.445 de beneficiari au primit 4.050.000 de lei reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap; s-a plătit 3.521 de lei pentru două indemnizaţii lunare de acomodare; s-au acordat 4.655 de ajutoare de încălzire pe energie termică, electrică şi gaze naturale – 617.911 lei; 13 ajutoare la încălzirea cu lemne – 1.931 lei.
Totodată, AJPIS Gorj a achitat şi prestaţii sociale pentru 4.967 de beneficiari de venit minim garantat din judeţ, cuantumul acestora fiind de 1.207.701 lei. În aprilie, instituţia judeţeană a plătit alocaţii de plasament de 333.000 de lei pentru 508 beneficiari, s-au plătit 5.676 de alocaţii pentru susţinerea familiei în valoare de 804.301 lei, precum şi 45 de indemnizaţii lunare de hrană pentru bolnavii de HIV/SIDA – 21.540 de lei.
Principalele criterii pe baza cărora se acordă beneficiile de asistenţă socială sunt: evaluarea contextului familial; veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia; condiţiile de locuire; starea de sănătate şi gradul de dependenţă. Statul acordă drepturile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Beneficiile de asistenţă socială se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de acte doveditoare.
Totodată, titularii beneficiilor sociale au obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termenele de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea pentru ajutor social, zece zile de la data la care a intervenit modificarea la alocaţie pentru susţinerea familiei şi cinci zile la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, în cazul în care nu fac acest lucru urmând să se supună consecinţelor legii.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here