Gorjencele se pot angaja ca bone cu contract

220

Camera Deputaţilor a aprobat săptămâna trecută cu 285 voturi pentru şi o abţinere, o propunere legislativă care reglementează profesia de bonă, iniţiată de peste 60 de parlamentari. Proiectul prevede ca exercitarea profesiei de bona se face în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă şi o persoană juridică sau prin desfăşurarea activităţii bonei ca persoană fizică autorizată.
Potrivit proiectului de lege care a fost adoptat de Senat pe 18 februarie şi zilele trecut de deputaţi, profesia de bonă poate fi exercitată de către orice persoană fizică dacă este cetăţean român sau străin cu drept de muncă în România şi posedă un titlu oficial de calificare recunoscut sau echivalat pentru profesia de bonă, are capacitate deplină de exerciţiu, în condiţiile legii, este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei, este aptă psihologic, nu are antecedente penale, cu excepţia faptelor săvârşite din culpă, dovedite prin certificat de cazier judiciar. Exercitarea profesiei de bonă nu poate fi realizată de o persoană dacă locuieşte împreună cu alte persoane care au suferit o condamnare penală definitivă, conform declaraţiei pe propria răspundere, în situaţia în care îngrijirea copilului are loc la domiciliul/reşedinţa bonei, este decăzută din drepturile părinteşti, suferă de boli cronice transmisibile, este dependentă de substanţe psihotrope sau stupefiante.
În contractul de desfăşurare al activităţii, bona îndeplineşte atribuţii precum îngrijirea şi supravegherea copilului, hrănirea copilului, acordarea primului ajutor în caz de îmbolnăvire/accidentare a acestuia, însoţirea la activităţi recreative, culturale, artistice, sportive, precum şi alte atribuţii convenite prin contract cu părinţii copilului.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here