Garda Financiară Gorj şi-a încheiat socotelile pe anul trecut

164

Şeful Gărzii Financiare Gorj, Gheorghe Capotă, a prezentat joi bilanţul activităţii instituţiei pe care o conduce, pe anul 2012. Potrivit datelor furnizate de către acesta, pe parcursul anului anterior, comisarii Gărzii au realizat 1147 de controale.

Din bilanţ reiese că au fost aplicate 371 sancţiuni contravenţionale, 72%, adică un număr de 267 au fost aplicate la agenţi economici cu cifra de afaceri peste 200.000 euro, tot aceşti agenţi economici deţinând şi cea mai mare pondere în confiscările dispuse în cursul anului 2012, procentul ridicându-se la peste 90% din totalul sumelor şi bunurilor confiscate.
În cursul anului 2012 au fost instrumentate şi transmise organelor de cercetare un număr de 113 sesizări penale, pentru un prejudiciu estimat la suma de 14.225.104 de lei. Şi în cazul sesizărilor penale, aproximativ 90% au fost instrumentate la firme cu cifra de afaceri de peste 200.000 euro.

Facturi fiscale, provenite de la firme fantomă
Au fost constatate de către comisari, în 2012, 51 de cazuri în care au fost înregistrate facturi fiscale false, provenite de la firme fantomă. De asemenea, s-au constatat 31 de cazuri de neînregistrare şi de nedeclarare a veniturilor obţinute, 19 cazuri de nedeclarare a activităţilor desfăşurate şi ascunderea obiectului sau sursei impozabile, 10 cazuri de nefuncţionarea la sediile sociale declarate şi refuzul de a se prezenta la control. De asemenea, au fost 113 sesizări penale înaintate organelor de cercetare, cu un prejudiciu de 14.225.104 de lei.

Peste 12.000 de mijloace de transport, verificate şi monitorizate
Garda Financiară secţia Gorj a primit numeroase solicitări din partea altor Instituţii precum Parchet, Poliţie. Totodată, trebuie amintită şi activitatea de soluţionare a petiţiilor adresate Gărzii Financiare de către diverse persoane fizice sau juridice care au sesizat fapte de încălcare a legislaţiei fiscale sau comerciale, în anul 2012 fiind înregistrate 227 de sesizări venite din partea contribuabililor (persoane fizice sau juridice).
În cursul anului 2012, comisarii Gărzii Financiare Gorj au participat la acţiunile de supraveghere şi monitorizare a achiziţiilor intracomunitare de bunuri din ţările membre ale Uniunii Europene din punctele de trecere a frontierei din Bechet şi Calafat judeţul Dolj, şi la Vârsand – judeţul Arad, unde au fost verificate şi monitorizate până la destinaţia finală peste 12.000 de mijloace de transport care transportau mărfuri cu grad ridicat de evaziune fiscală (legume-fructe, carne şi produse din carne, cereale, produse de morărit şi panificaţie, produse accizate). Această acţiune, declanşată la nivel naţional, a condus la o creştere semnificativă a încasărilor la bugetul de stat a TVA-ului aferent acestor tranzacţii, implicit reducerea evaziunii fiscale în acest domeniu.

Colaborare cu DGFP Gorj
În vederea îmbunătăţirii gradului de colectare a veniturilor la bugetul de stat, comisarii au sprijinit activ organele de colectare ale DGFP Gorj, reuşindu-se în cursul anului 2012 atragerea la buget a 21.034.715 de lei reprezentând arierate (impozite şi taxe) restante ale agenţilor economici de pe raza judeţului Gorj. De asemenea, pentru realizarea obiectivelor majore ale anului 2012, Garda Financiară secţia Gorj a realizat atât acţiuni proprii cât şi în colaborare cu alte instituţii cu atribuţiuni de control: DGFP Gorj, Biroul Judeţean pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Gorj, IPJ Gorj, ITM Gorj, ARR, OPC Gorj. Aproximativ 15% din controalele întreprinse au fost realizate în echipe mixte cu alte instituţii cu atribuţiuni de control din judeţ, controalele având caracter permanent, inclusiv în zilele de repaus săptămânal. Începând cu luna ianuarie 2013, principalul obiectiv propus a fost şi este stabilirea şi urmărirea realizării atribuţiilor de serviciu ale comisarilor şi personalului angajat, având în vedere că fiecare funcţionar trebuie să aibă un comportament profesionist, care să conducă la loialitate faţă de instituţie şi care să sporească integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea secţiei Gărzii Financiare Gorj.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here