Formatori competenţi pentru o societate în schimbare

264

Începând cu 1 iulie 2017, pe o perioadă de 12 luni, Asociaţia Smart Educational Projects din Târgu-Jiu implementează proiectul Erasmus+ “Formatori competenţi pentru o societate în schimbare” 2017-1-RO01-KA104-035994, proiect de mobilitate în domeniul educaţiei adulţilor, finanţat din fonduri europene de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Proiectul “Formatori competenţi pentru o societate în schimbare” reprezintă un răspuns al asociaţiei la nevoile membrilor comunităţii locale de a beneficia de consiliere în carieră ca mijloc de creştere a gradului de ocupare a forţei de muncă şi de dezvoltare a spiritului antreprenorial ca alternativă la angajare.
“Pentru a răspunde acestor nevoi şi pentru a oferi servicii educative de calitate, în conformitate cu standardele europene, dorim implementarea acestui proiect prin care vom îmbunătăţi competenţele formatorilor noştri şi calitatea trainingurilor oferite. Proiectul a fost construit în jurul a 4 obiective: Dobândirea de către 3 formatori ai SEP de noi abilităţi şi competenţe în domeniul mentoratului în carieră în vederea consilierii tinerilor/adulţilor în elaborarea unui plan de carieră proactiv şi a profesorilor ce oferă consiliere şcolară; Îmbunătăţirea competenţelor în domeniul educaţiei antreprenoriale pentru 3 formatori ai SEP în vederea elaborării unui curs de formare antreprenorială pentru adulţi; Dobândirea de competențe şi abilităţi pentru 3 formatori ai organizaţiei pentru utilizarea platformei Moodle care să asigure un mixt de învăţare faţă în faţă cu învăţarea online în conformitate cu noile cerinţe educaţionale; Internaţionalizarea organizaţiei şi schimbul de bune practici la nivel european. Pentru atingerea acestor obiective au fost selectate 3 cursuri care corespund domeniilor pe care SEP doreşte să le amelioreze: consilierea în carieră, competenţele antreprenoriale, instrumente noi de predare: „Coffee Connect-Howto Develop Social and Entrepreneurial Skills”, „Employability: Methods&Tools”, „Learn how to create an e-learning platform and a website in one week”. Perfecţionarea formatorilor SEP prin intermediul acestor mobilităţi transnaţionale va avea ca rezultate ameliorarea competenţelor în domeniul managementului carierei şi al accesării unui loc de muncă, în conformitate cu noile orientări de la nivel european. Competenţele vor viza: folosirea avantajelor competitive, dezvoltarea unei atitudini beta permanente, asumarea eficientă a riscurilor în carieră, recunoaşterea oportunităţilor, implicarea adulţilor în propriul proces de învăţare, folosirea instrumentelor de angajare pentru a obţine motivaţia; îmbunătăţirea competenţelor de utilizare a strategiilor şi instrumentelor inovatoare de promovare a beneficiilor antreprenorialului; dezvoltarea de competenţe şi abilităţi TIC care să contribuie la utilizarea platformei Moodle ca instrument modern de învăţare şi a Webley ca instrument de creare şi gestionare a unui site”, se arată în comunicatul transmis de Anca Peptan, coordonator al proiectului.
Activităţile de diseminare care vor fi desfăşurate în timpul implementării proiectului vor avea ca scop pe de o parte promovarea perfecţionării continue prin intermediul programului Erasmus+, dar mai ales promovarea rezultatelor proiectului şi a noilor cursuri pe care SEP le va derula după îmbunătăţirea competenţelor formatorilor săi.
Prin intermediul acestora urmărim ca un număr cât mai mare de absolvenţi să fie pregătiţi pentru a accesa un loc de muncă în conformitate cu calificarea deţinută sau să aplice pentru dezvoltarea unei afaceri pe cont propriu.
Un alt segment vizat de diseminare este cel al profesorilor care vor fi vectori ai implementării acestor cursuri la orele de consiliere şi orientare şi în folosirea platformei de învăţare Moodle.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here