Fonduri europene, pentru pădurile din Gorj

168

padureProprietarii privaţi de pădure din judeţul nostru vor putea aplica în această lună pentru fonduri europene destinate refacerii pădurilor, având posibilitatea de a obţine între 5.000 şi 1.000.000 euro pentru proiectele depuse.

Potrivit unui comunicat al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), prima sesiune pentru depunerea cererilor de finanţare pentru „Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii” a fost deschisă luni, 2 aprilie, urmând a lua final la data de 30 aprilie a.c. Fondurile nerambursabile disponibile pentru această sesiune de primire a proiectelor, aferente Măsurii 122 „Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), sunt de 25 de milioane de euro, iar alocarea totală pentru această măsură de finanţare, până în anul 2013, este de 135,86 milioane de euro.

Fonduri în funcţie de suprafaţă

Printre condiţiile minime pentru accesarea sprijinului financiar există obligaţia ca suprafaţa minimă de pădure deţinută de proprietarii din judeţul nostru să fie de 0,5 hectare, pădurea să fie inclusă în amenajamentul silvic, dar şi ca beneficiarul să deţină avizele şi autorizaţiile necesare, în funcţie de tipul de proiect. Anumite achiziţii din cadrul proiectului pot fi făcute în funcţie de suprafaţa de pădure deţinută, detaliile fiind disponibile în Ghidul Solicitantului pentru Măsura 122. Totuşi, prin această măsură, nu sunt finanţate activităţile legate de asigurarea regenerării pădurii după eliminarea arboretului în urma ultimei tăieri şi nici cheltuielile aferente acesteia. Totodată, nu sunt eligibile investiţiile în păduri şi alte terenuri acoperite de vegetaţie forestieră care aparţin statului.

Echipamente şi puieţi

Prin fondurile nerambursabile oferite de Măsura 122 sunt vizate obiective precum refacerea pădurilor, achiziţionarea de echipamente şi maşini de tăiere pentru realizarea măsurilor tehnice pentru întreţinerea pădurii, precum şi producerea de puieţi forestieri pentru nevoile proprii ale pădurii deţinute. Beneficiarii eligibili sunt proprietari privaţi de pădure, persoane fizice sau juridice şi asociaţii ale acestora, forme asociative ale proprietarilor de pădure (composesorate, obşti de moşneni, păduri grănicereşti şi alţii) – constituite în baza Legii 1/ 2000, dar şi comune ori instituţii de cult deţinătoare de păduri. Valoarea sprijinului nerambursabil oferit pentru ”Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii” va fi de până la 50% din totalul cheltuielilor eligibile, iar în zonele defavorizate (LFA) şi siturilor Natura 2000 sprijinul public va fi de până la 60% din totalul cheltuielilor eligibile. Conducerea APDRP au precizat că plafonul maxim al sprijinului public acceptat pentru un proiect nu poate depăşi 1.000.000 de euro, iar valoarea totală minimă eligibilă a unui proiect este de 5.000 de euro, conform prevederilor PNDR. Depunerea proiectelor aferente Măsurii 122 se va face la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, zilnic, în timpul programului de lucru. Termenul limită al depunerii cererilor de proiecte pentru această sesiune este luni, 30 aprilie 2012, ora 12,00, conform Anunţului cererii de proiecte pentru Măsura 122, disponibil pe pagina de internet a APDRP, www.apdrp.ro. Pentru a primi finanţare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri de finanţare. Acesta se poate descărca gratuit de pe pagina de internet a Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, www.aprdp.ro.

Izabella Plăstoi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here