Fiscul nu mai poate bloca conturile bancare, decât după 30 de zile de la comunicarea somaţiei

229

Fiscul nu mai poate pune poprire pe conturile bancare ale contribuabililor, pentru stingerea creanţelor fiscale, fără să-i înştiinţeze în prealabil, se precizează într-un act normativ care a modificat Codul de procedură fiscală şi care a intrat recent în vigoare. Mai exact, noile reglementări stabilesc că pentru stingerea creanţelor fiscale, Fiscul va putea pune poprire pe conturile bancare ale contribuabililor doar la împlinirea termenului de 30 de zile de la data la care au comunicat acest lucru contribuabililor, adică data comunicării somaţiei. Până acum, lucrurile funcţionau diferit, în sensul că întâi erau blocate conturile şi de abia după aceea erau înştiinţaţi contribuabilii.

Veste bună pentru contribuabilii gorjeni. Asta deoarece de curând, pentru stingerea creanţelor fiscale, este nevoie de o înştiinţare prealabilă, iar poprirea pe conturile bancare nu se mai poate face decât după 30 de zile de la data comunicării unei somaţii în acest sens.
Vechile reglementări prevedeau ca organele fiscale să pună poprire pe conturile datornicilor, numai că odată cu transmiterea somaţiei şi a titlului executoriu către aceştia se trimiteau adrese de înfiinţare a popririi şi către băncile la care erau deschise conturile. Însă, din practică se poate spune că nu de puţine ori debitorii s-au trezit cu anumite sume de bani din conturile bancare, blocate fără să mai fie anunţaţi despre aceasta. Sau că au existat şi cazuri în care contribuabilii somaţi să plătească debitele restante s-au dus din proprie iniţiativă să achite sumele datorate, dar în acelaşi timp au fost şi executaţi silit, trezindu-se cu sumele respective din conturile bancare, blocate ca urmare a înfiinţării popririlor pe conturile respective. Iar apoi recuperarea sumelor plătite astfel de două ori însemna un adevărat calvar, cu multe drumuri, birocraţie şi timp pierdut. De aceea, noua reglementare era mai mult decât necesară. În plus, măsura vine şi în sprijinul contribuabililor, mai ales în contextul în care sumele pentru care s-a dispus poprirea sunt datorate din cauza unei erori sau între timp au fost plătite. Astfel, pe perioada celor 30 de zile, contribuabilii aflaţi în situaţia menţionată mai sus au suficient timp să rezolve situaţia creată, astfel încât să evite poprirea.
De asemenea, e bine de ştiut că în Codul de procedură fiscală se menţionează că sunt supuse executării silite prin poprire “orice sume urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terţe persoane sau pe care aceştia le vor datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente”. De asemenea, sumele ce reprezintă venituri băneşti ale debitorului persoană fizică, realizate ca angajat, pensiile de orice fel, precum şi ajutoarele sau indemnizaţiile cu destinaţie specială sunt supuse urmăririi numai în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă. Salariile şi alte venituri periodice realizate din muncă, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite până la 1/2 din venitul lunar net pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau de alocaţie pentru copii, şi respectiv până la 1/3 din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here