Firmele mici din Gorj, obligate să aplice TVA la încasare

136

Firmele cu cifră de afaceri sub 2,25 milioane de lei vor fi obligate, de anul viitor, să treacă la sistemul TVA la încasare şi să achite şi să încaseze facturile numai prin bancă, în timp ce marile companii nu vor putea să-şi deducă TVA-ul din relaţia cu firmele mai mici dacă nu le plătesc facturile. Măsura afectează numeroase firme din judeţul Gorj.

Toate companiile cu cifră de afaceri sub 2,25 milioane lei vor fi, teoretic, obligate să achite facturile şi să încaseze contravaloarea facturilor emise prin virament bancar.
În cazul în care obligaţiile se sting prin plata în numerar se aplică sistemul de exigibilitate a TVA la facturare. “Sistemul TVA la încasare (…) nu se aplică următoarelor operaţiuni care intră sub incidenţa regulilor generale privind exigibilitatea TVA: în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii supuse taxării inverse conform legii; în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii care sunt scutite de TVA; în cazul operaţiunilor supuse regimurilor speciale prevăzute în lege; în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii a căror contravaloare este încasată, parţial sau total, cu numerar de către persoana impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice autorizate, liber profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică”, se arată într-un proiect de ordonanţă publicat de Ministrul Finanţelor Publice (MFP). De asemenea, firmele cu cifră de afaceri peste 2,25 milioane lei, care vor aplica în continuare sistemul TVA la facturare, nu vor putea să-şi deducă TVA-ul din relaţia cu furnizorii care au o cifră de afaceri de sub 2,25 milioane lei decât după achitarea facturilor.
“Dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă de la o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare conform prevederilor legale este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său“, se mai spune în proiectul de ordonanţă.

Obligaţi de FMI
Coroborate, cele două prevederi citate anterior sugerează că indiferent de natura furnizorului şi a beneficiarului, sistemul TVA ar putea fi considerat la facturare dacă pe factură se va preciza că plata se face în numerar.
Ministerul Finanţelor Publice propune introducerea, prin ordonanţă de urgenţă, a sistemului de plată a TVA la încasarea facturii pentru companiile cu cifră de afaceri de sub 2,25 milioane lei în perioada octombrie 2011 – septembrie 2012, prevedere care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2013.
“În scopul aplicării prevederilor legale, persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013, are obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 octombrie 2012 inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri realizată în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei”, se mai arată în document.
În cazul firmelor cu cifre de afaceri sub 2,25 milioane lei, TVA de plată devine exigibil la 120 de zile de la încasare, chiar dacă nu s-a achitat factura.
Plata TVA la încasare a fost propusă de Guvern în luna iulie şi se dorea aplicarea ei imediată, dar misiunea de experţi FMI, CE şi BM aflată la începutul lunii august la Bucureşti a sugerat că măsura nu este suficient fundamentată, ar putea genera minusuri la buget şi ar trebui aplicată cel mai devreme la începutul anului viitor.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here