Finanţiştii gorjeni au transmis ce servicii la distanţă oferă

272

Conducerea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj a transmis contribuabililor din judeţ ce servicii la distanţă oferă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Astfel, serviciile oferite electronic sunt: „Spaţiul privat virtual” – serviciu destinat persoanelor fizice care deţin un Cod Numeric Personal, prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor privind situaţia fiscală a contribuabilului, precum şi depunerea formularelor 200, 220 şi 230; „Acces controlat la dosarul contribuabilului” – serviciu prin intermediul căruia contribuabilii au acces la informaţii cu privire la: vectorul fiscal, situaţia sintetică, declaraţii depuse; „Depunere declaraţie on-line” – serviciu disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro, ce poate fi accesat prin utilizarea unui certificat digital calificat; „Asistenţă prin e-mail” – prin intermediul formularului de asistenţă postat pe site-ul ANAF, contribuabilii pot obţine informaţii cu caracter general în legătură cu modul în care trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligaţii fiscale; „Buletin informativ fiscal” – conţine informaţii cu privire la actele normative cu incidenţă în materie fiscală care au fost publicate în Monitorul Oficial al României în săptămâna anterioară; „Ghiduri curente” – secţiune pe site-ul ANAF în care sunt publicate ghiduri, orientate pe grupuri ţintă, care au scopul de a facilita îndeplinirea obligaţiilor fiscale declarative şi de plată ale contribuabililor. La parterul AJFP Gorj, se va pune la dispoziţia contribuabililor un calculator conectat la Internet, într-un spaţiu special amenajat, în scopul îndrumării în mod corespunzător a contribuabililor în utilizarea serviciilor la distanţă.
Nu doar serviciile electronice au fost dezvoltate de către ANAF, ci şi cele telefonice. Este vorba despre: „Call-center” – prin intermediul numărului de telefon 031.403.91.60, contribuabilii primesc răspunsuri prompte şi de calitate la întrebările formulate. Astfel, pentru a beneficia de îndrumare şi asistenţă în domeniul fiscal contribuabilii selectează tastele 1 şi 2 pentru asistenţă în domeniul Tehnologiei Informaţiei (IT) selectează tasta 3; „TelVerde”- prin intermediul numărului 0800.800.085, contribuabilii pot sesiza refuzul operatorilor economici de a elibera bon fiscal ori actele de corupţie înfăptuite de către funcţionari din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi instituţiile subordonate (numărul de telefon 0800.800.085 poate fi apelat gratuit, 24 de ore din 24); „Acces date prin SMS” – prin transmiterea unui mesaj (SMS) la numărul 1300, contribuabilii obţin următoarele informaţii publice despre un anumit agent economic – codul de identificare fiscală, denumirea agentului economic înregistrat/neînregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, starea de inactivitate fiscală a agentului economic, aplicarea sistemului de taxă pe valoarea adăugată la încasare.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here