Finanţele Gorj atenţionează! Sancţiuni pentru nedepunerea Declaraţiei 200

429

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj reaminteşte contribuabililor din judeţ că miercuri, 25 mai 2016, este termenul limită pentru depunerea Declaraţiei 200 privind veniturile realizate în România în anul 2015. Formularul poate fi completat oricând online, prin accesarea “Serviciului Privat Virtual” la adresa https://pfinternet.anaf.ro. Alternativ, utilizând un certificat digital, formularul poate fi completat prin accesarea adresei www.eguvernare.ro, secţiunea “Depunere declaraţii”. De asemenea, formularul completat pe hârtie poate fi trimis prin poştă, sau depus direct la registratura organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul contribuabilului.
Trebuie să completeze această declaraţie persoanele fizice care realizează în România, individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din: activităţi independente; cedarea folosinţei bunurilor; activităţi agricole, pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; piscicultură; silvicultură; transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare; jocuri de noroc. Declaraţia 200 se depune şi de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care obţin venituri din activităţi independente din România şi optează pentru regularizarea impozitului în România, începând cu 1 iunie 2015.
Încălcarea obligaţiei de depunere a “Declaraţiei 200 privind veniturile realizate din România” până la data de 25 mai inclusiv, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 de lei.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here