Finanțe: O nouă facilitate în Spațiul Privat Virtual

631

Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală au dezvoltat și implementat noi facilități ale serviciului Spațiul Privat Virtual: se acordă titularului contului SPV posibilitatea de a plăti, în numele oricărei alte persoane fizice, impozite sau contribuții evidențiate în Declarația unică.

În noul meniu disponibil în serviciul SPV, pentru accesarea acestei facilități, se selectează opțiunea Plată obligații fiscale PF și apoi În numele altei persoane, se optează pentru plata obligațiilor fiscale declarate prin declarația unică (impozit pe venit, contribuții de asigurări sociale de sănătate/ contribuții de asigurări sociale). Apoi se completează codul numeric personal/ numărul de identificare fiscală al persoanei pentru care se face plata, precum și suma care se dorește a fi achitată, după care plata poate fi efectuată. Această facilitate este disponibilă numai în serviciul SPV, momentan nefiind posibilă o astfel de plată prin intermediul site-ului ghiseul.ro.Totodată, tot prin contul SPV, contribuabilii persoane fizice pot genera două noi rapoarte: Istoric declarații = Declarații depuse de persoană fizică în formă electronică (până acum era disponibil acest istoric doar pentru persoane juridice); C168 = Duplicat Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune. În perioada următoare, MFP și ANAF au în vedere implementarea plății prin SPV și interconectarea cu ghiseul.ro, a unor categorii de obligații fiscale pentru persoanele juridice.,,Reamintim că interconectarea dintre serviciul SPV și ghișeul.ro a fost implementată în luna iunie a.c., contribuabilii persoane fizice având posibilitatea de a achita direct cu cardul bancar, în nume propriu, peste 30 impozite și contribuții, prevăzute în anexa O.M.F.P. 1376/2016. Cele mai frecvente plăți au vizat impozitul pe venit, contribuții, accize colectate și plata unor penalități. Spațiul Privat Virtual (SPV) este un serviciu destinat atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică. SPV permite obţinerea informaţiilor privind situaţia fiscală, depunerea electronică a declaraţiilor fiscale, plata obligațiilor fiscale pentru persoanele fizice, primirea electronică a documentelor şi a actelor administrativ fiscale. Documentele comunicate prin Spaţiul Privat Virtual au aceeaşi putere juridică, asemenea celor comunicate prin poştă sau la ghişeu”, a transmis Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj, prin intermediul unui comunicat de presă. Accesarea serviciului ,,Spaţiul privat virtual” se realizează din pagina principală a site-ului ANAF www.anaf.ro, secţiunea ,,Servicii Online – Serviciul înregistrare/înrolare persoane fizice şi juridice Spaţiul Privat Virtual”.

Numeroase creanțe, achitate prin SPV
Lista creanțe fiscale care pot fi plătite prin SPV de către persoanele fizice: Penalități de nedeclarare; Impozit pe veniturile din activități independente; Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor; Impozit pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor; Impozit pe veniturile din investiții sub formă de dividende din străinătate; Impozit pe veniturile din investiții sub formă de dobânzi din străinătate; Impozit pe veniturile din pensii din străinătate; Impozit pe veniturile din premii; Impozit pe veniturile din investiții sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate; Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală; Impozit pe veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură; Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal; Regularizări; Accize încasate din vânzarea de alcool etilic; Accize încasate din vânzarea de țigarete; Contribuția individuală de asigurări sociale reținută de la asigurați; Contribuția de asigurări sociale datorată de angajator; Contribuția de asigurări sociale datorată de întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice; Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activități independente și din activități economice; Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată de angajator; Contribuția de asigurări sociale de sănătate reținută de angajator de la asigurații angajați; Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator; Contribuția pentru concedii și indemnizații de la persoanele fizice care au calitatea de angajator; Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din: activități independente, activități economice și din drepturi de proprietate intelectuală; Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 din Codul fiscal; Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din: cedarea folosinței bunurilor, investiții, premii și câștiguri din jocuri; Contribuția individuală de asigurări pentru șomaj reținută de la asigurați; Contribuția de asigurări pentru șomaj datorată de angajator; Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate; Amenzi judiciare; Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală; Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate; Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate; Contribuții de asigurări sociale aferente declarației unice; Contribuții de asigurări sociale de sănătate aferente declarației unice; Impozit pe venit aferent declarației unice; Penalități datorate în cazul eșalonării la plată.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here