Finanţări europene pentru împădurirea terenurilor agricole

149

impadurireLa nivelul întregii ţări, implicit şi în judeţul nostru, s-a dat startul începând cu data de 2 decembrie celei de-a patra sesiuni din acest an pentru depunerea proiectelor de finanţare aferente Măsurii 221 – „Prima împădurire a terenurilor agricole”. Sesiunea de proiecte este programată a se încheia în data de 30 a acestei luni.

Potrivit conducerii Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) Gorj, fondurile nerambursabile disponibile în această sesiune, pentru finanţarea proiectelor de primă împădurire a terenurilor agricole sunt de 148.928.790 euro. Din această sumă, 20% reprezintă contribuţia Guvernului României de la bugetul de stat, iar 80% finanţare a Uniunii Europene. Proiectele vor putea fi depuse la sediul OJPDRP Gorj, de luni până vineri, între orele 9:00 şi 14:00, ultima zi pentru depunere fiind 30 decembrie 2011, la ora 12:00. Implementarea Măsurii 221 are ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în spaţiul rural prin folosirea şi gospodărirea durabilă a terenurilor agricole prin împădurire. Prima împădurire a terenurilor agricole este destinată prevenirii pagubelor produse de factorii naturali dăunători, reducerii eroziunii solurilor, îmbunătăţirii capacităţii de retenţie a apei, creşterii calităţii aerului, producerii de biomasă, inclusiv masă lemnoasă de calitate, prin menţinerea sau creşterea biodiversităţii.

Împădururi şi lângă oraşe

Cu ajutorul acestei măsuri se pot împăduri toate terenurile agricole de la nivelul judeţului, cu excepţia pajiştilor permanente neafectate de procese de degradare a solului. Astfel, se poate asigura şi împădurirea terenurilor agricole din jurul oraşelor cu condiţia respectării cerinţelor specifice ale acestei Măsuri de finanţare. Pot fi împădurite şi terenurile care conţin soluri nisipoase şi/ sau mobile, terenurile situate în luncile râurilor dar şi terenurile afectate de eroziune sau deşertificare. Solicitanţii fondurilor nerambursabile pot fi persoanele fizice, inclusiv persoane fizice autorizate, persoanele juridice, grupurile sau asociaţiile de persoane fizice sau juridice, precum şi autorităţile publice locale deţinătoare de teren agricol. Pentru ca un fermier să îşi poată realiza o astfel de plantaţie forestieră, trebuie să deţină parcele agricole cu o suprafaţă mai mare de 0,5 hectare (5.000 mp). Apoi, fermierul va întocmi, împreună cu persoanele autorizate în acest sens, un proiect de împădurire. Plantaţiile forestiere trebuie să fie constituite, în funcţie de zona geografică, din speciile prezentate în Ghidul Solicitantului, publicat pe site-ul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro). Prin Măsura 221 nu se oferă sprijin financiar pentru înfiinţarea plantaţiilor forestiere de pomi de Crăciun şi pentru producerea de energie regenerabilă.

Izabella Plăstoi

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here