Finanțare de la MADR pentru liceele agricole

1011

Zeci de licee agricole din țară, între care și unul din Gorj, vor beneficia de susținere financiară din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Măsura are ca obiectiv întinerirea și profesionalizarea forței de muncă din agricultură în concordanță cu progresul realizat în acest sector.

În ultima ședință de Guvern a fost adoptată o Hotărâre privind aprobarea susținerii financiare a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Se creează cadrul legal necesar privind stabilirea modalităților și condițiilor în care se realizează finanțarea celor 57 de licee cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), în conformitate cu prevederile Legii nr. 57/2019 care completează Legea educației naționale nr. 1/2011. În județul Gorj, există o singură unitate de învățământ cu profil preponderent agricol și anume Liceul Tehnologic Bârsești. ,,Susținerea financiară se realizează în baza unui Program anual de finanțare a investițiilor specifice activității de învățământ, precum și a cheltuielilor materiale necesare funcționării liceelor, aprobat prin hotărâre de către consiliul de administrație al liceului, pe baza unei fundamentări și este avizat de către autoritățile administrației publice locale pe raza cărora funcționează respectivele licee și se aprobă de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Finanțarea cheltuielilor se asigură de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul MADR, fiind aprobate anual prin Legea bugetului de stat”, se arată într-un comunicat al MADR. Potrivit aceleiași surse, în vederea relansării învățământului liceal agricol, MADR vizează și îmbunătățirea calității procesului de învățământ, printre care: susținerea înființării de noi specializări/calificări profesionale care să fie în concordanță cu noile cerințe ale agriculturii moderne, fundamentarea cifrei anuale de școlarizare, îmbunătățirea structurii organizatorice a liceelor, perfecționarea cadrelor didactice de specialitate, reactualizarea manualelor școlare, organizarea stagiilor de practică în funcție de cerințele și opțiunile elevilor și ale angajatorului, precum și promovarea învățământului dual. Prin implementarea acestor măsuri de dezvoltare a învățământului liceal agricol românesc, MADR urmărește realizarea obiectivului de întinerire și profesionalizare a forței de muncă din agricultură în concordanță cu progresul realizat în acest sector.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here