Final de proiect pentru UCB Târgu Jiu

626

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a finalizat cu succes proiectul cu titlul „Dezvoltarea și consolidarea relațiilor internaționale ale UCB” (Domeniul 2: Internaționalizarea învățământului superior din România, CNFIS-FDI-2020-0633).

Proiectul s-a desfășurat în perioada mai 2020 – 18 decembrie 2020 și a avut, ca obiectiv general, dezvoltarea și consolidarea relațiilor internaționale ale UCB, iar ca obiective specifice: creșterea vizibilității internaționale a UCB, prin dezvoltarea de colaborări și parteneriate internaționale, participarea la conferințe științifice internaționale, menținerea actualizată a site-ului web în limba engleză, îmbunătățirea serviciilor pentru studenții internaționali și personalul academic internațional, prin dezvoltarea unui centru multicultural și a unor Erasmus Corner, în fiecare sediu al UCB. De asemenea, a fost dezvoltat un kit informațional care va fi distribuit studenților și personalului academic, pentru desfășurarea mobilităților Incoming și Outgoing, a fost continuată aplicarea strategiei de internaționalizare a universității, prin susținerea activităților de promovare a UCB la nivel regional, național și internațional, au fost promovate oferta educațională și oportunitățile oferite de UCB, prin realizarea unui material video, cu cameră profesională, cu captare profesională live a sunetului, a fost stimulată mobilitatea internațională a membrilor comunității academice din UCB, prin organizarea evenimentului International Week in UCB – ediția a III-a și dezvoltarea competențelor de comunicare ale cadrelor didactice, într-o limbă de circulație internațională. Proiectul „Dezvoltarea și consolidarea relațiilor internaționale ale UCB” și-a îndeplinit toate obiectivele propuse, prin realizarea tuturor activităților asumate și a indicatorilor stabiliți.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here