Filiala judeţeană Gorj “General Ioan Culcer” – Târgu-Jiu, Cercul Militar, Str.Parâng, Nr. 1

842

S-a constituit la 2 aprilie 1991, cu sprijinul nemijlocit al comandantului Comandamentului Militar Judeţean, colonelul, ulterior general de brigadă. Constantin Stroescu şi al locţiitorului comandantului Centrului Militar Judeţean, colonelul Ion Bărbulescu. Adunarea generală a cadrelor militare în rezervă/retragere din judeţ, întrunită la Centrul Militar, a ales un Comitet de acţiune, din care, între alţii, au făcut parte: colonelul (r) Teodor Miculaş, fost şef de stat major la Brigada 4 Artilerie Antiaeriană, preşedinte; colonel (r) Constantin Ispas, fost comandant al Centrului Militar Judeţean, vicepreşedinte; coloneii (r) Gheorghe Iovănică şi Constantin Bumescu. La 17 aprilie 1991, adunarea generală a hotărât ca structura asociativă creată să se numească „General Ion Dragalina”, fost comandant al Armatei a 1-a române din Primul Război Mondial 1916-1918 şi să funcţioneze ca Filială a Ligii Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere ale cărei baze fuseseră puse la Bucureşti în anul 1990. Aceeaşi adunare a ales un Comitet format din şapte membri, având ca preşedinte pe colonelul (r) Gheorghe Iovănică, fost comandant al Batalionului de Transmisiuni. În această formulă, Filiala a funcţionat timp de şase ani, trecând şi ea prin formula organizaţie şi asociaţie judeţeană.
La 27 septembrie 2007, adunarea generală a hotărât ca Asociaţia Judeţeană „General Ion Dragalina” să-şi schimbe patronimicul în „General Ioan Culcer”, legalizând aceasta prin sentinţa civilă a Judecătoriei Târgu Jiu nr.132 din 13 noiembrie 2007 şi Certificatul de înregistrare juridică în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor nr.55 din 27 noiembrie 2007. Motivaţia alegerii ca patronimic numele generalului Ioan Culcer este temeinică. Generalul a fost fiu al Gorjului, născut la Târgu-Jiu. A parcurs rapid o carieră militară strălucită, dovedindu-se a fi un gânditor militar de prestigiu. Participant la trei războaie (de independenţă 1877-1878, Balcanic 1913-1914 şi de întregire 1916-1918), dovedindu-se a fi un mare comandant de armată în război, capabil şi viteaz, un general glorios al Ţării şi al Armatei României – cum îl caracteriza unul din superiorii săi.
Înainte de a se stinge din viaţă în noiembrie 1928, a fost una din prestigioasele personalităţi militare care s-au aflat în fruntea Societăţii Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere Proveniţi din Activitate (S.O.R.P.A.), constituită în anul 1925, structură asociativă de la care A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza” îşi revendică statutar legitimitatea istorică. Este înhumat în Cimitirul Eroilor din Târgu-Jiu la capătul dinspre coama Carpaţilor, loc de pelerinaj şi comemorare pentru cadrele militare în rezervă/retragere din garnizoană. Un bun prieten al său, sculptorul Alexandru Severin, ca prinos al sentimentelor de admiraţie pentru distinsul general i-a statornicit nemurirea ridicându-i un „bust” din bronz. Numele generalului Ion Dragalina onorează Filiala A.N.C.M.R.R. Lugoj, localitatea sa de naştere.
Timp de 24 de ani funcţia de preşedinte al filialei a fost îndeplinită de: colonel (r) Gheorghe Iovănică (1991 -martie 1997); colonel (r) Constantin Stroescu (martie 1997-iulie 1997); colonel (r) ulterior general de brigadă. Ion Bărbulescu (august 1997 până în prezent), în această calitate este şi membru al Consiliului Director.
În acest timp, în activitatea de conducere a Filialei s-au remarcat prin aportul adus, voinţa şi ataşamentul lor faţă de interesele cadrelor militare în rezervă/retragere şi ale familiilor acestora: colonelul (r) Costinel Loga şi colonel (r) Ion Traşcă, prim-vicepreşedinţi; coloneii (r) Emanuel Bărbulescu, vicepreşedinte; Ion Gogiu – scriitor militar; ing.Ion Bâltoc; Constantin Trancău; Victor Chelaru; Octavian Nicola; Dumitru Văduva; locotenenţii- colonei (r) Gheorghe Buşe, secretar executiv; Adrian Marinescu; Florin Golfiţă; plutonierii adjutanţi (r) Ion Stăiculescu şi Alexandru Cătuţ.
Din Filială au făcut parte numeroase cadre militare în rezervă/retragere care în timpul activităţii au îndeplinit funcţii de mare răspundere şi au sprijinit demersurile ei. Între aceştia s- au aflat: generalii de brigadă (r) Ion Găman şi Constantin Stroescu (decedat în 2012); coloneii (r) Titus Olaru (decedat în 2006); Dumitru Bucă (decedat în 2010); Gheorghe Fuiu (decedat în 2007); Virgil Gavrilescu (decedat în 2012); Constantin Ciobanu (decedat în 2003); Eugenie Arseanu (decedat în 2011); Constantin Bumescu (decedat în 2009) şi comandor (r) Ion Popescu, comandant de escadrilă (decedat în 2009). Plecarea din viaţă a acestora şi a multor altora a constituit o grea pierdere pentru Filială.
În prezent Filiala este condusă de un Comitet şi un Birou Permanent, preşedinte fiind general de brigadă (r) Ion Bărbulescu, care este şi membru al Consiliului Director, prim – vicepreşedinte colonel (r) Emanuel Bărbulescu, vicepreşedinţi colonel (r) Dumitru Văduva şi colonel (r) Octavian Nicola, secretar executiv colonel (r) Dumitru Popescu şi 6 membri. După restructurarea drastică a Armatei României, pe teritoriul judeţului au rămas puţine structuri militare aparţinând M.Ap.N. În prezent garnizoana militară este formată din: Centrul Militar Judeţean; Depozitul de Armament şi Muniţii Budieni şi Batalionul de Transmisiuni Târgu Cărbuneşti. Comandanţi acestora, respectiv colonelul Ilie Constantin, locotenent – colonelul ing.Marin Bran şi colonelul ing.dr. Mircea Suciu, ţin o bună legătură cu Filiala, sprijină demersurile acesteia ori de câte ori se apelează la ajutorul lor. Conducerea Filialei are o foarte bună colaborare cu Filialele A.N.V.R., Cultul Eroilor, precum şi cu cele ale cadrelor militare în rezervă/retragere provenite din M.A.I. şi S.R.I. Foarte bine funcţionează relaţiile de parteneriat şi colaborare cu organele locale, de stat şi publice, respectiv Consiliul Judeţean, preşedinte Cosmin Popescu, Prefectura Judeţului, prefect Ciprian Florescu şi îndeosebi cu Primăria, primar Marcel Romanescu, foarte apropiat cadrelor militare în rezervă/retragere, aceştia considerându-l „primar” şi pentru armată. Pe teritoriul judeţului sunt numeroase locuri şi monumente legate de istoria poporului român şi a armatei sale. Între acestea: Monumentul Tudor Vladimirescu, ridicat în 1880; Monumentul Eroinei de la Jiu – Ecaterina Teodoroiu; Monumentul de la Podul Jiului; Monumentele generalilor loan Culcer, Magheru, Ion Dragalina ş.a. precum Piaţa Tricolorului. La acestea au loc sistematic ceremonialuri militare şi religioase de comemorare şi pomenire a faptelor eroice, la care întotdeauna sunt prezenţi şi membrii Filialei.
Un colectiv de autori, coordonaţi de preşedintele Filialei, ajutat de comandanţii unităţilor militare, au reuşit să realizeze volumele I şi II ale Monografiei cu titlul „Gorjeni la Datorie”.
În anul 2017, Biroul Executiv a avut o activitate foarte bună şi a fost format din:
1.General Bărbulescu Ion – preşedinte
2.Col. Bărbulescu Emanuel – prim vicepreşedinte
3.Col. Simescu Eugen – vicepreşedinte
4.Col. Bâltoc Ion – vicepreşedinte
5.Col. Nimară Octavian – vicepreşedinte
6.Col. Nimară Ion – vicepreşedinte
7.Col. Nemulescu Victor – vicepreşedinte
8.Col. Popescu Dumitru – vicepreşedinte
9.Cpt. Vlăduleanu Nicolae – vicepreşedinte
10.Maior Poenaru Constantin – vicepreședinte
Comitetul este format dintr-un număr de 21 persoane, toți oameni deosebiți și calculați în viață.
Președintele Filialei, Gen. (r) BĂRBULESCU ION

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here