Festivalul Internaţional de Literatură „Tudor Arghezi” la cea de-a XXXVIII-a ediţie

574

1. Tudor Arghezi – contemporanul nostru
Într-o totală indiferenţă a presei gorjene – mai puţin „Gorjeanul” (căci l-am reprezentat eu – n.m.,I.P.B.) – scrisă şi vizuală, s-a derulat o serie de manifestări remarcabile în cadrul celei de-a XXXVIII-a ediţii a Festivalului Internaţional de Literatură „Tudor Arghezi”, desfăşurate la Târgu-Jiu şi Târgu-Cărbuneşti, două târguri aflate, sub tutela cu aură mondială a lui Constantin Brâncuşi cel dintâi, şi sub înaltul patronaj al magului de la Mărţişor, unul de certă talie europeană, cel de-al doilea.
Au fost patru zile (17-20 mai 2018) de vis, căci s-au numărat printre invitaţi şi laureaţi personalităţi din: Serbia, Grecia, Spania, Olanda, Chile, Republica Moldova, Ucraina, în fine din România (de la Piteşti, Bucureşti, Iaşi, Craiova, Arad, Sibiu, Motru, Bumbeşti-Jiu). S-au confirmat bunele relaţii dintre subfiliala Târgu-Jiu a Uniunii Scriitorilor din România şi Comitetul Director al U.S.R. prezent pe tot parcursul evenimentelor prin marii scriitori Gabriel Chifu, Vasile Dan, Nicolae Prelipceanu, Răzvan Voncu, Daniel Cristea-Enache. Au participat, totodată, Arcadie Suceveanu, Horia Gârbea, Mircea Bârsilă, Marian Drăghici, Nicolae Dragoş, Gheorghe Grigurcu ş.a. Deopotrivă scriitorii gorjeni, membri şi nemembri ai U.S.R. Directorul onorific al festivalului: Horia Gârbea, iar director executiv: Ion Cepoi. Responsabili de program: Teodor Dădălău, Dan Adrian Popescu, Daniela Gapşea, Viorel Surdoiu.
Consistenţa programului s-a vădit pas cu pas şi clipă de clipă şi, mărturisesc, mi-a plăcut acest lucru. Echipa managerială a funcţionat unitar, punctual, dezinvolt, organic, impetuos. Totul a început cu jurizarea de rigoare (cu Gabriel Ghifu, Răzvan Voncu, Vasile Dan, Horia Gârbea, Mircea Bârsilă, Marian Drăghici, Nicolae Dragoş, Valentin Talpalaru, Gheorghe Grigurcu, Ion Popescu-Brădiceni, Spiridon Popescu în componenţa juriului, plus cei doi secretari de juriu: Dan Popescu şi Daniela Gapşea). Voi adăuga articolului de faţă palmaresul rezultat.
Apoi, vineri, 18 mai, ora 17.00, s-au ţinut lucrările celei de-a VI-a ediţii a Simpozionului Internaţional „Tudor Arghezi, contemporanul nostru”, în amfiteatrul Nicolae Mischie al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. Preşedinţii Simpozionului: profesorii universitari Toader Nicoară şi Mircea Bârsilă, iar vicepreşedinţi: profesorii universitari Sorin Purec şi Ion Popescu-Brădiceni, cel din urmă fiind şi moderator. Au contribuit cu remarcabile studii de caz cercetătorii operei argheziene Mircea Bârsilă, Ion Hirghiduş, Ion Popescu-Brădiceni, Ion Mocioi, Petru Ilie Birău, Sorin Lory Buliga, Ion Cepoi, Daniel Cristea-Enache, Lazăr Popescu, Nicolae Prelipceanu, Marian Drăghici, Mircea Tutunaru, Victoria Stolojanu-Munteanu, Adam Puslojici, Nicolae Dragoş. Asupra comunicărilor voi reveni cu o sinteză, într-un alt articol. S-au lansat totodată revistele Portal Măiastra, Confesiuni, Caietele Columna, Bilete de papagal, România literară, Bucureştiul literar şi artistic.
Oricum, putem anticipa cuvenita sinteză prin a sublinia că vorbitorii au scos în relief estetica urâtului la Arghezi şi Maniu, imaginariile argheziene ale divinităţii, poezia pentru copii a lui Tudor Arghezi, viziunea plastică în poezia argheziană, afinităţi elective între Arghezi şi Brâncuşi, actualitatea lui Tudor Arghezi, trecerea de la estetica urâtului la categoria frumosului, concepţia lui Perpessicius asupra prozei argheziene. Acesta a fost conţinutul primelor două zile (17-18 mai 2018). Anticipând deja cele întâmplate pe 19-20 mai, să mulţumim artiştilor plastici şi creatorilor olandezi. Ei s-au numit după cum urmează: W. A. Jonker, Peter de Rijk, Dioderick Vermeulen, Karin Brouwer, Judith Heinsohn, Maria Uzoni.

Palmares Festival Internaţional de literatură Tudor Arghezi, 2018, ediţia cu nr. 38
* Premiul Opera Omnia pentru scriitori români, acordat de Uniunea Scriitorilor din România, și titlul de Cetățean de Onoare al orașului, acordat de Primăria Târgu-Cărbunești a fost atribuit d-lor: Daniel Cristea Enache (critică literară) și Nicolae Prelipceanu (poezie);
* Premiul Opera Omnia pentru scriitori străini, acordat de Consiliul Județean prin CJCPCT Gorj și titlul de Cetățean de Onoare al orașului, acordat de Primăria Târgu-Cărbunești a fost atribuit domnului Mario Castro Navarrete (Chile/Suedia) și domnului Arcadie Suceveanu (Republica Moldova);
* Premiul Opera Omnia pentru scriitori de origine gorjenească, acordat de Liga Culturală ,,Fiii Gorjului” București, a fost atribuit d-lui Zenovie Cârlugea, din Târgu-Jiu;
* 5 premii pentru promovarea operei argheziene, acordate de CJCPCT Gorj, au fost atribuite lui: Adam Puslojici (Serbia), Petros Golitsis (Grecia), Dragoliub Firulovici (Serbia), Dejan Mastilovici (Serbia), Peter de Rijk (Olanda); 1 premiu similar, în valoare de 1500 lei, a fost acordat de Primăria Tg-Cărbunești și atribuit d-nei Maria Uzoni (Olanda);
* Premiul Opera Prima, pentru volumul de debut ”Ochi de culoare bacoviană”, Ed. Junimea, 2017, a fost acordat de CJCPCT Gorj și atribuit d-şoarei Alina Simona Dragomir din Galați
* Premiul secțiunea Cuvinte potrivite/ volum în manuscris/, acordat de CJCPCT Gorj, a fost atribuit d-șoarei Andreea Maftei, Iasi;
* Premiul I secțiunea Bilete de papagal/ grupaj poezii, acordat de CJCPCT Gorj, a fost atribuit Nicoletei Crăete, Târgu Jiu;
* Premiul al II-lea la aceeași secțiune, acordat de Bibl. Jud., a fost atribuit lui Cămui Petruț, București.
* Premiul al III-lea, aceeași secțiune, acordat de C.C. Tudor Arghezi Tg-Cărbunești, a fost atribuit d-lui Băicoianu George, Alexandria;
* Premiul pentru arghezologie, acordat de CJCPCT Gorj, a fost atribuit domnului Ion Popescu-Brădiceni, pentru volumul ,,Poezia pentru copii a lui Tudor Arghezi”, Târgu Jiu, 2018.
Premiul revistei ”Argeş” Piteşti a fost acordat domnului Băicoianu George, Alexandria.
În cadrul secțiunii ”Moștenirea Arghezi” (eseu), dedicată elevilor de liceu, s-au acordat următoarele premii oferite de Primăria Târgu Cărbunești:
1. Tebec Melinda Maria – cls. a XI A
2. Dogaru Anca Maria – cls. a XI B
3. Crețu Elena Iustina – cls. a XI A,
eleve la Colegiul Național ”Tudor Arghezi” din Târgu-Cărbuneşti
(va urma)
Ion Popescu-Brădiceni

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here