Festivalul – concurs „CDIdei în cărți”, ediția 2021

902

Festivalul Național „CDIdei în cărți”, ediția a-VI-a, este inițiat de Casa Corpului Didactic Sibiu și înscris în Calendarul Activităților Educative Naționale (CAEN) în anul 2021, sub formă de festival – concurs.
Obiectivul general al Festivalului-concurs „CDIdei în cărți”, ediția a VI-a, este dezvoltarea, demonstrarea şi manifestarea competenţelor elevilor în domeniul culturii şi civilizaţiei, în activități de educaţie nonformale, utilizând eficient resursele structurilor info-documentare din unitățile de învățământ preuniversitar.
Festivalul-concurs are trei faze: la nivel de unitate, la nivel județean și la nivel național, se desfășoară pe patru categorii de vârstă: clasele III- IV, clasele V-VI, clasele VII- VIII, clasele IX-X și pe trei secțiuni: lucrări în limba română, lucrări în limbi moderne și o secțiune pentru elevii cu cerințe educaționale speciale. Anul acesta festivalul – concurs se derulează on-line.
Pentru a participa la concurs, elevii, organizați în echipe de câte trei, coordonați de un cadru didactic, au ales o lucrare (roman, nuvelă, poveste, poezie, lucrare documentară ș.a.) pe care au lecturat-o și au realizat următoarele produse: fișa lucrării, jurnalul echipei, fișa obiectului reprezentativ ales, obiectul unei secvențe reprezentative din lucrarea citită, realizat în format fizic – machetă sau digital – film, ppt sau book-trailer. În realizarea obiectelor, elevii au respectat condițiile impuse de metodologia de organizare și desfășurare a festivalului – concurs.
În perioada 24.05.2021 – 07.06.2021 s-a desfășurat etapa județeană a festivalului-concurs, organizată de Casa Corpului Didactic Gorj.
În urma parteneriatului încheiat între CCD Sibiu și CCD Gorj, la nivelul județului nostru au fost înscrise echipaje din 5 unități școlare: Școala Gimnazială Nr. 1 Novaci, Liceul Teoretic Novaci, Liceul Tehnologic Bâlteni, Liceul Tehnologic Turceni, Liceul Tehnologic Baia de Fier, din care 18 s-au calificat la faza județeană.
În data de 27 mai, în cadrul celor trei secțiuni, organizate pe cele patru categorii de vârstă, echipajele au prezentat obiectele realizate. La jurizarea lucrărilor au participat reprezentanți ai Casei Corpului Didactic Gorj și reprezentanți ai Liceului de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu-Jiu. Au fost apreciate creativitatea, spiritul inventiv, originalitatea tuturor elevilor participanți.
Echipajele câștigătoare la faza județeană, au obținut premii și vor participa la faza națională a concursului care va fi organizată de Casa Corpului Didactic Sibiu, în luna iunie 2021.
Prof. Simona Dijmărescu