Fermierii gorjeni, sancţionaţi dacă nu îşi respectă angajamentele

120

Reprezentanţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Gorj informează fermierii că de la data de 3 aprilie a fost emis Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru mai multe măsuri. Cele vizate sunt măsura 212 – „Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană“ şi 214 – „Plăţi de agromediu“ din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013, precum şi pentru nerespectarea eco-condiţionalităţii în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă pentru Pilonul I, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2013, împreună cu anexele acestuia.

Potrivit APIA Gorj, sistemul de sancţiuni, aplicabil pentru cererile de plată aferente formelor de sprijin mai sus menţionate, pentru care se depun cereri în Campania 2013, se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate: neglijenţa, intenţia, repetiţia, amploarea (extinderea), gravitatea şi persistenţa acestora. Fermierul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale, şi anume:decesul fermierului; incapacitatea profesională de lungă durată a fermierului. Un alt caz ar fi exproprierea unei părţi importante a exploataţiei, dacă aceasta nu a fost previzionată la data la care angajamentul a fost semnat sau o catastrofă naturală de proporţii care afectează grav suprafeţele agricole ale exploataţiei.

6 categorii de sancţiuni
Măsurile 211 – “Sprijin pentru zona montană defavorizată” şi 212 – “Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană”
Calculul sumei de plată şi al sancţiunilor de reducere şi excludere se efectuează ţinând cont de degresivitatea sprijinului financiar la nivel de măsură şi categorie de zonă defavorizată, prin utilizarea cuantumului mediu la hectar, conform fişelor tehnice ale măsurilor 211 şi 212 din PNDR şi ale legislaţiei comunitare în vigoare.
Există 6 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine, prin calcularea din suma de plată rămasă după etapa anterioară de sancţionare:pentru supradeclararea suprafeţelor; sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate; pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată; pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor; sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii şi sancţiuni multianuale.

Neglijenţa, sancţionată cu 5% din sumă
Normele de ecocondiţionalitate, ce cuprind cerinţele legale în materie de gestionare -SMR- şi bunele condiţii agricole şi de mediu –GAEC, trebuie respectate de către toţi fermierii care accesează schema de plată unică pe suprafaţă – SAPS, plăţile naţionale directe complementare – PNDC pentru culturile amplasate în teren arabil, in pentru fibră, cânepă pentru fibră, hamei, tutun, sfeclă de zahăr, schema de plată separată pentru zahăr, precum şi schema de sprijin pentru orez din zone defavorizate, altele decât zona montană). Calculul sumei de plată şi al sancţiunilor de reducere şi excludere se efectuează ţinând cont de suprafaţa determinată a fermei, în urma tuturor controalelor. În cazul în care normele de ecocondiţionalitate nu sunt respectate în cadrul unui an calendaristic stabilit şi dacă neconformitatea respectivă este rezultatul unei acţiuni sau a unei omiteri direct imputabile fermierului care a depus cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă în anul calendaristic vizat, suma totală a plăţilor efectuate ori care urmează să fie efectuate trebuie să fie redusă sau exclusă. În cazul neglijenţei, sancţiunea nu trebuie să depăşească 5% din suma totală, iar în cazul primei repetiţii, sancţiunea nu trebuie să depăşească 15% din suma totală. În cazurile de nerespectare intenţionată, reducerea procentului nu trebuie să fie mai mică de 20% din plată şi poate merge până la excluderea totală din măsura de sprijin pentru unul sau mai mulţi ani calendaristici.
Valoarea sancţiunilor pentru un an calendaristic nu trebuie să depăşească suma totală cuvenită fermierului. Toate cazurile de neconformitate sunt aduse la cunoştinţa fermierilor în scris.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here