Fermierii gorjeni, îndemnaţi să acceseze fonduri pentru procesarea produselor din sectorul pomicol

1122

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) are în derulare până pe 31 ianuarie 2020 prima sesiune din 2019 de depunere a Cererilor de finanţare pentru submăsura 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol” (inclusiv pentru Aria de aplicabilitate teritoriul ITI Delta Dunării) din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Fondurile disponibile pentru submăsura 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol” (inclusiv pentru Aria de aplicabilitate teritoriul ITI Delta Dunării) sunt de 26.800.000 euro, împărțite astfel: 10.000.000 euro pentru domeniul de intervenție DI 3A „Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pieței locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor interprofesionale”. 16.800.000 euro pentru domeniul de intervenție DI 6A „Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici și a creării de locuri de muncă”.Depunerea Cererilor de finanțare pentru submăsura 4.2a (inclusiv pentru Aria de aplicabilitate teritoriul ITI Delta Dunării) se va face online pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul solicitantului. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în Ghidul solicitantului aferent acestei submăsuri. Ghidul solicitantului pentru fiecare submăsură se aprobă prin Ordin al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și este publicat pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info). Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă sM4.2a (inclusiv pentru Aria de aplicabilitate teritoriul ITI Delta Dunării) este 31 ianuarie 2020, ora 16.00. Se pot depune în continuare proiecte de finanțare pe submăsurile active din PNDR 2014-2020, sesiunea 2019, astfel: Submăsura 17.1,,Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor”, până la data de 30 noiembrie 2019; Submăsura 4.2 GBER MINIMIS „Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole aferentă submăsurii 4.2”, până la data de 31 decembrie 2019; Submăsura 6.3 ,,Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, sector zona montană, până la data de 31 decembrie 2019. Sesiunile de depunere a cererilor de finanțare se poate încheia înainte de termenul limită de depunere, dacă fondurile disponibile pe submăsuri au fost epuizate.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here