Fermierii gorjeni din sectorul agricol ecologic vor beneficia de un nou sprijin financiar

126

Producătorii agricoli gorjeni din sectorul agricultură ecologică pot primi sprijin financiar acordat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA). Ei trebuie să depună cererea de solicitare pentru ajutorul specific la sediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Gorj, până la data 15 octombrie inclusiv.

Cei care au avut curajul să întreprindă o afacere care însemna să cultive roşii sau diferite legume fără să le stropească cu insecticide şi să le ajute cu îngrăşăminte vor beneficia de un sprijin financiar dedicat fermierilor din sectorul agricultură ecologică. Nu doar legumicultorilor li se aloca sprijin financiar. Ajutorul se acordă pentru toate tipurile de exploataţii: vegetală şi animalieră care sunt înregistrate în perioada de conversie, adică, de trecere de la agricultura convenţională la agricultura ecologică.

Fermierul trebuie să îndeplinească anumite condiţii
De acest sprijin pot beneficia persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale, sau persoanele juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: sunt înregistrate în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, în sistemul de agricultură ecologică, la Ministerul Agriculturii; deţin un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul UE şi aprobat de MADR; deţin un document justificativ în care se menţionează statutul exploataţiei în conversie (anul 1/anul 2/anul 3), cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine, emis de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul; se menţin în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani; în cazul beneficiarilor din producţia vegetală, suprafaţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel puţin 0,30 ha, ocupată de culturi anuale, culturi perene sau păşuni şi fâneţe permanente.

Fermierii, aşteptaţi cu documentaţia la APIA
„Termenul limită de depunere a cererilor de către fermieri pentru a putea beneficia de acest sprijin financiar este 15 octombrie. Până la această dată la sediul APIA Gorj nu am primit nicio cerere în acest scop. Beneficiarii ajutorului specific pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură. În cazul în care beneficiarul exploatează mai multe terenuri aflate pe raza mai multor judeţe, cererea va fi depusă la centrul judeţean APIA pe raza căruia se află suprafaţa mai mare (pentru exploataţiile din domeniul vegetal); pentru exploataţiile din domeniul creşterii animalelor, beneficiarul va depune cererea la centrul judeţean APIA pe raza căruia se află înregistrat sediul social pentru persoane juridice, respectiv domiciliul pentru persoane fizice”, a precizat Mirela Şerbu, purtător de cuvânt în cadrul APIA Gorj.Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale, în conformitate cu OMADR nr. 17/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În 2012, România beneficiază de suma totală de 4 milioane de euro pentru acordarea acestor ajutoare, cu aproximativ 20% mai mult decât suma disponibilă pentru anul precedent. Cuantumul ajutorului se stabileşte la final, prin împărţirea sumei totale la numărul beneficiarilor eligibili.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here