Federaţia Naţională „Solidaritatea” a Pensionarilor din România – F.n.s.p.r. Liga Pensionarilor din judeţul Gorj -Mesajul Ligii Pensionarilor din judeţul Gorj, adresat membrilor asociaţiei, tuturor vârstnicilor din localităţile judeţului, cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice – 1 octombrie

398

Stimaţi colegi pensionari,
– Organizaţia Naţiunilor Unite prin Rezoluţia nr. 45/106/ 91, a hotărât în urmă cu 23 de ani ca data de l octombrie, să fie înscrisă în calendarul lunii ca Zi Internaţională a Persoanelor Vârstnice, pentru contribuţia lor la dezvoltarea societăţii, a progresului economic şi cultural în toate domeniile activităţii umane.
De atunci, în ţările membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, au loc manifestări variate care au ca scop cinstirea vârstnicilor, precum şi aducerea în prim planul preocupărilor autorităţilor statelor, al opiniei publice, a problemelor vârstnicilor – deloc uşoare şi deloc puţine.
În toţi aceşti ani, această importantă sărbătoare, a constituit un bun prilej pentru organizarea de către conducerile asociaţilor de pensionari împreună cu autorităţile locale şi judeţene, a numeroase şi variate acţiuni, în cadrul cărora vârstnicii, au fost omagiaţi, iar în programele cu activităţile dedicate acesteia, întocmite la un număr mai mare de localităţi, au fost prevăzute acţiuni recreative, culturale şi sportive, excursii la obiectivele turistice din judeţ şi ţară, sărbătorirea zilei de naştere şi a cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă într-un cadru festiv a Nunţii de Aur şi altele.
Demn de menţionat că, în întreaga activitate desfăşurată, prioritatea permanentă a conducerilor asociaţilor de pensionari şi persoanelor vârstnice, a fost apărarea dreptului fiecăreia dintre membrii săi la o pensie calculată în condiţiile legii, soluţionarea unor probleme de interes pentru aceştia printre care, asigurarea asistenţei medicale, obţinerea de reduceri şi gratuităţi pe transportul local, acordarea de ajutoare materiale şi pentru încălzire pe timpul friguros. S-a intervenit la Casa de Asigurări de Sănătate pentru soluţionarea cererilor şi reclamaţiilor pensionarilor pe probleme legate de acordarea medicamentelor gratuite şi compensate, în această privinţă un aport semnificativ avându-1 reprezentanţii Consiliului Judeţean al persoanelor vârstnice, desemnaţi de acesta să facă parte din consiliul de administraţie al acestei instituţii.
Pentru perioada următoare, conducerea Ligii pensionarilor din judeţul Gorj, a celorlalte asociaţii din judeţ şi reprezentanţii acestora în Consiliul Judeţean al persoanelor vârstnice, şi-au propus ca eforturile lor să se concentreze asupra creşterii capacităţii pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor vârstnicilor şi a le susţine mai eficient interesele în raporturile cu autorităţile publice locale. Persoanele vârstnice, doresc să fie auzite, să ia parte la viaţa socială, doresc întoarcerea privirii guvernanţilor spre cei care şi-au făcut datoria faţă de ţară, faţă de generaţia actuală. Sărbătorirea Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, acest reper semnificativ dedicat vârstnicilor, a căror experienţă şi înţelepciune reprezintă virtuţi specifice de neînlocuit, de la care se poate inspira şi generaţia copiilor şi nepoţilor lor, angajaţi în viaţa publică, economică şi socială a ţării, oferă conducerii asociaţiilor de pensionari şi membrilor Consiliului Judeţean al persoanelor vârstnice, ocazia pentru a felicita pe toţi pensionarii şi persoanele vârstnice din judeţul nostru, şi a le transmite un călduros salut împreună cu urări de sănătate, de prosperitate şi bucurii alături de cei dragi.
La muli ani !
Petre Rădulescu Preşedintele Ligii Pensionarilor din judeţul Gorj şi al Consiliului Judeţean al persoanelor vârstnice

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here