Faza judeţeană a Olimpiadei de Fizică, la CNTV

359

Colegiul Naţional “Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu va găzdui sâmbătă, 15 februarie, etapa judeţeană a Olimpiadei de Fizică. Elevii vor susţine o probă teoretică, cu durata de trei ore, în cadrul căreia vor trebui să rezolve trei probleme.

Etapa judeţeană a Olimpiadei de Fizică va începe la ora 10:00, iar elevii se pot prezenta în sălile de concurs începând cu ora 09:00; trebuie să aibă asupra lor un act de identitate sau carnetul de elev vizat pentru anul în curs, calculator neprogramabil şi instrumente de scris. Olimpiada de fizică este organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale, în colaborare cu Societatea Română de Fizică şi vizează următoarele obiective: formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice domeniului ştiinţei la elevii cu aptitudini şi motivaţi pentru acest domeniu, atragerea elevilor, începând din clasa a VI-a, către studiul ştiinţelor, în general, şi către studiul fizicii, în special; identificarea elevilor capabili de performanţă în domeniul fizicii, al ştiinţelor şi al astrofizicii; stimularea şi motivarea formării profesorilor în abordarea metodelor didactice diferenţiate, orientate spre identificarea şi pregătirea elevilor capabili de performanţă; motivarea profesorilor în formarea de specialitate, teoretică şi experimentală, prin abordarea temelor avansate incluse în programa pentru etapa internaţională a olimpiadei. La olimpiadă pot participa elevii din clasa a VI-a – a XII-a, de la toate formele de învăţământ: zi, seral, cu frecvenţă redusă, din învăţământul de stat, particular şi confesional.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here