Facilităţile fiscale pentru gorjeni, pe ultima sută de metri

176

foto-finante-001Facilităţile fiscale acordate de stat contribuabililor gorjeni care au datorii la bugetul consolidat al statului expiră pe data de 30 iunie, astfel că agenţii economici şi persoanele fizice mai au la dispoziţie câteva săptămâni pentru a putea beneficia de acestea.

Până la finele acestei luni, statul acordă reducerea cu jumătate a penalităţilor calculate la debitele restante, singura condiţie este achitarea datoriilor. Penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale, respectiv suma datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale, potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală. Facilităţile fiscale menţionate se aplică pentru obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi pentru cele stabilite de alte direcţii de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi transmise spre recuperare ANAF şi se acordă, în funcţie de structura obligaţiei, de următoarele autorităţi: ANAF, prin organele fiscale competente subordonate, pentru obligaţiile fiscale administrate de acestea; Autoritatea Naţională a Vămilor, prin organele sale subordonate, pentru obligaţiile fiscale administrate de aceasta; Direcţiile de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice (MFP) pentru obligaţiile stabilite de acestea şi transmise spre recuperare ANAF.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Gorj reaminteşte contribuabililor că pot obţine reducerea cu 50% a penalităţilor de întârziere, precum şi reducerea cu jumătate a unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale, dacă acestea dar şi dobânzile aferente sunt stinse prin plată sau compensare până în ultima zi a lunii în curs. Majorările de întârziere luate în calcul sunt cele generate pentru perioada calendaristică 1 ianuarie 2006 – 30 iunie 2010. Facilităţile fiscale nu se acordă pentru obligaţiile fiscale stinse prin poprire sau prin sume încasate din valorificarea bunurilor sechestrate. În vederea acordării facilităţilor fiscale contribuabilii gorjeni pot depune o cerere prin care solicită o situaţie a obligaţiilor de plată exigibile, care urmează a fi stinse prin plată sau compensare, precum şi a celor care pot face obiectul facilităţii. În situaţia în care contribuabilii sting prin plată sau compensare toate obligaţiile de plată şi nu au depus la organul competent cererea prin care solicită situaţia obligaţiilor de plată exigibile, vor solicita acordarea facilităţii fiscale prin depunerea unei cereri la organul competent. Anul trecut, contribuabilii care şi-au achitat datoriile până pe data de 31 decembrie, au beneficiat de scutirea la plată a penalităţilor dar şi de reducerea cu 50% a majorărilor de întârziere.

I.P.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here