Facilități fiscale pentru societățile comerciale din Rovinari

170

Membrii Consiliului Local al Orașului Rovinari au aprobat în ședința de marți scutirea la plata majorării de întârziere şi penalități aferente obligațiilor bugetare, constând în impozite şi taxe locale, redevențe şi chirii, datorate bugetului local de către persoanele juridice.

Pentru a beneficia de scutire, persoanele juridice vor depune o cerere însoțită de documentele prevăzute în procedură. ”Pentru a stimula încasarea veniturilor la bugetul local al orașului Rovinari, la cererea temeinic justificată a persoanelor juridice, care înregistrează majorări de întârziere la plata impozitelor și taxelor, redevențelor și chiriilor datorate bugetului local, se impune acordarea de scutiri în baza prevederilor art. 185, alin. 1 și 2, lit. b din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Prin scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către persoanele juridice, se obțin o serie de avantaje atât de către biroul de Impozite și Taxe Locale, cât și de către contribuabilii aflați în această situație, cum ar fi: îmbunătățirea gradului de colectare a impozitelor și taxelor locale; întreruperea/amânarea procesului de executare silită asupra contribuabililor cu restanțe și implicit cheltuirea unor sume necesare executării; îmbunătățirea gradului de informare a contribuabililor cu privire la legislația fiscală în vigoare. Pentru a beneficia de scutire, persoanele juridice vor depune o cerere însoțită de documentele prevăzute în procedură. Cererea va fi analizată, urmând a se întocmi un referat de către biroul ITL. Referatul va fi avizat juridic și supus spre aprobare primarului orașului Rovinari. După aprobarea referatului, se va opera scăderea din evidențele fiscale a majorărilor de întârzire aferente impozitelor și taxelor datorate bugetului local, pentru care sunt îndeplinite condițiile prevăzute în procedură”, se arată în raportul de specialitate întocmit asupra proiectului de hotărâre. Procedura se adresează persoanelor juridice care până la data de 30 noiembrie 2018 datorează majorări de întârzire și penalități la bugetul local al orașului Rovinari. Tot 30 noiembrie este termenul limită de depunere a cererii de către solicitanți, la Biroul Impozite și Taxe Locale. La cererea privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale se anexează: ultima situație financiară depusă; o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al societății din care rezultă că firma nu se află în stare de insolvență, lichidare sau dizolvare. Pot beneficia de scutirile prevăzute de procedură acele persoane juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: sting integral până la data de 30 noiembrie 2018 obligațiile principale constând în impozite și taxe locale, chirii și redevențe restante la 30 noiembrie 2018; depun cererea pentru a beneficia de aceste facilități până la data de 30 noiembrie 2018; să nu se afle în procedura insolvenței, potrivit Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare; să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here